Qualsevol tipus de proposta en què apareix una eina digital (tablet, portàtil, PDI…) que permeti complementar, donar suport, engrescar el treball que es fa a l’aula, ampliar coneixements, aprendre de manera divertida i donar una importància cap enfora allò que estan fent, fa que tots els alumnes tinguin una gran predisposició cap a l’activitat plantejada.

img_20161207_123004

Pels alumnes amb més dificultats proporciona una manera de treballar uns mateixos continguts, iguals als dels seus companys d’aula, donar la possibilitat d’aconseguir uns resultats òptims i permet fer-los partícips de manera col·laborativa, amb la resta de companys de classe.

Com a mestre permet veure les diferents formes de treballar dels alumnes i la manera de portar a terme els seus projectes. Moltes vegades amb dinàmiques diferents i rols diversos la qual cosa beneficia el desenvolupament de cada un dels alumnes.

En Pedro Antonio Fàbrega i la Beatriz Francés expliquen una experiència que es realitza a l’Escola Agnès Armengol que és un centre educatiu ubicat al barri de Torre-Romeu concretament a Can Roqueta, és un barri perifèric de Sabadell amb un alt nombre de famílies amb situacions socials, culturals i/o econòmiques de desavantatge social i famílies d’incorporació tardana al sistema educatiu de procedència d’àmbits lingüístics i culturals allunyats.que pretén complementar el projecte “ L’espai” que s’està treballant durant el primer i segon trimestre d’aquest curs.

L’experiència en si intenta enriquir, motivar i donar noves eines que permetin potenciar l’autonomia dels alumnes, el treball cooperatiu, la capacitat d’aprenentatge entre companys i aconseguint extrapolar totes aquests aspectes més enllà de l’aula.

L’experiència docent a la nostra escola ens fa veure de manera generalitzada que tots els alumnes vénen amb la seva motxilla, tots tenen necessitats educatives.

A partir de l’ús de l’aplicació Scratch Junior i de la construcció d’una petita piràmide Hologràfica s’elaboraran diferents projectes digitals on es treballaran alguns planetes i satèl·lits.

Descripció del procés seguit

Aquesta activitat pretén aprofundir i complementar els aprenentatges dels alumnes.

Podem dividir l’experiència en dues parts amb un total d’unes 10 sessions. Una primera part en la què s’ensenyarà als alumnes l’ús de l’aplicació (inserir imatges i/o so, escenaris, com es programen moviments…).

Després d’haver fet diferents proves en parelles, s’inicia el projecte sobre l’espai en la què a partir de les diverses propostes han de treballar un planeta o satèl·lit fent una fotografia, programant un moviment, fons i una veu explicativa….

Una segona part de l’experiència consisteix en elaborar la piràmide troncada de base quadrangular, per tal d’aconseguir una similitud a un vidre  que ens permeti visionar un holograma.

Valoració de l’experiència

Durant tot el procés de realització de l’experiència hem partit d’aspectes molt bàsics, ja que la diversitat de domini del funcionament d’una tablet ha estat diversa.

Davant d’una proposta en què apareix una eina digital amb una aplicació desconeguda per ells, els dóna una certa inseguretat. L’acompanyament del mestre aconsegueixen disminuir aquesta resistència inicial.

És important donar-los temps per buscar, provar, equivocar-se, pensar en possibles solucions…

Cal que el mestre tingui una actitud d’escolta i de guia del procés que segueixi cada grup de dos.

A mesura que van agafant més confiança i a la vegada més domini les sessions són molt més fluides, engrescadores i motivadores.

També cal destacar la petita resistència que a vegades sorgeix a l’hora d’acceptar la parella assignada, ja sigui pel fet de ser nen i/o nena o per situacions de major o menor afinitat.

D’aquesta l’experiència es pot fer una valoració molt positiva. El fet d’utilitzar eines digitals tot i el desconeixement d’aquestes per part dels alumnes, potenciar la creativitat, la llibertat de procediments i l’experimentació en contraposició a ser un simple consumidor d’una aplicació.

En un primer nivell es preveu que l’alumne pugui realitzar l’activitat encomanada de forma guiada ( tutorials, explicacions) amb l’assessorament dels companys o del mestre. En alguns casos aquest primer nivell es fa difícil de superar la causa d’inseguretats , dubtes, por a l’equivocació… fet que fa endarrerir els processos d’aprenentatge.

Mostra de l’experiència:

App utilitzada

Scratch Jr

scratch app