L’activitat va adreçada als alumnes de 1r i 2n de cicle inicial de l’Escola Els Til·lers d’Artesa de Lleida, posant especial atenció en els dos alumnes que realitzen un treball més específic de llenguatge per part del CREDA, durant dues sessions setmanals. L’activitat està programada dins el treball per racons que es realitza al cicle.

Té com a objectiu principal treballar la comprensió del llenguatge utilitzant dues APP de la tablet amb seqüències temporals, què han estat un bon recurs per a iniciar i millorar l’estructura de la narració oral dels alumnes de cicle inicial. La comprensió del llenguatge és aquella capacitat que permet a una persona entendre allò que l’altra li està explicant o preguntant.

Els objectius didàctics han estat:

  • Potenciar l’habilitat per a percebre la successió de fets en el temps.
  • Comprendre que les situacions tenen un ordre.
  • Desenvolupar l’atenció i la percepció visual.
  • Desenvolupar la comprensió del llenguatge.
  • Estimular la intel·ligència.
  • Iniciar-se i millorar l’estructura de la narració oral.

El treball per racons és una metodologia que proposa delimitar, dintre de l’aula, diferents espais per tal que els alumnes puguin realitzar de manera simultània diferents activitats de manera autònoma, amb altres companys o amb la mestra.

La nostra programació inclou sempre un racó per treballar el llenguatge oral amb el guiatge del mestre/a perquè criem que la llengua oral és l’eina essencial que els alumnes necessitaran al llarg de tota l’escolaritat i per això l’hem de prioritzar.

Durant aquestes creda1sessions setmanals es van alternant diversos recursos per treballar el llenguatge oral però en aquest cas s’ha treballat les seqüències temporals amb les tablets.

Algunes estratègies de comunicació que hem tingut en compte tant pels alumnes que presenten algunes dificultats en el llenguatge, com pels nens que no, són:
– Corregir l’alumne/a de manera indirecta (repetir correctament allò que ha dit)
– Donar-li més temps perquè s’expliqui o respongui quan se li pregunti alguna cosa.
– Que parli poc a poc i de forma clara.
– Que respecti els torns d’intervenció.
La tablet és un credarecurs dinàmic que ens ha permès treballar de manera més manipulativa i ha ajudat a que els alumnes estiguessin més motivats per aprendre.

Valoració de l’activitat
L’activitat ha resultat molt engrescadora per a tots els alumnes . Per mitjà del joc, amb les tablets , han après a ordenar el seu pensament i han vist que les coses passen en un ordre i que és important tenir-lo en compte quan expliquem alguna cosa als altres perquè ens puguin entendre bé.

Hem treballat l’estructura de la frase seguint un ordre lògic: Què passa primer?, Què passa desprès?, Com acaba?…

A més a més, hem treballat el vocabulari específic de cada seqüència i també s’han ajudat entre ells a trobar la solució correcta quan algun company/a no se’n sortia ,tot explicant-li i raonant-li perquè es feia d’aquella manera.
Els alumnes han estat molt protagonistes i s’han pogut respectar molt el seus ritmes d’aprenentatge, les seves capacitats i les seves habilitats.

App utilitzades:

– I SisecuenciasECUENCIAS LITE.