L’ús de les apps en els dispositius mòbils es una eina més dins de la tasca logopèdica que permet treballar a la vegada: imatges, gravacions, objectes animats, fotografies, dibuixos, textos, etc. Aquest conjunt d’eines ens facilita que els nostres alumnes estructurin millor el seu llenguatge i que la seva comunicació sigui més fluïda. És un element molt motivador, intuïtiu i autocorrectiu per ells. Tot i la pèrdua auditiva que presenten els diferents alumnes ens ha sorprès la capacitat d’anàlisi, escolta activa i millora en les seves produccions verbals en tots els nostres alumnes.

També aconseguim prevenir les dificultats que puguin tenir en el seu aprenentatge i assegurar una millor adaptació a les seves necessitats en el context de la classe.

El treball s’ha realitzat a l’Escola Auró de Barcelona. És una escola d’agrupament de sords.

Descripció d’un company

Aquesta activitat l’han realitzada dos alumnes sords de 2n i 3r i un de 4t d’educació primària, durant quatre sessions en petit grup. L’ experiència és conduïda per la logopeda del CREDAC Pere Barnils de Barcelona Carme Roig. Els dos alumnes porten audiòfons des de ben petitons i tenen una pèrdua auditiva severa i pregona.

Prèviament s’ha treballat l’estructura bàsica d’una descripció: presentació, aspecte físic i manera de ser; s’han llegit i analitzat diverses lectures i s’han classificat adjectius que ens ajuden a descriure les persones.chroma

Han planificat i creat una descripció real del company de treball. Posteriorment s’han fet una foto i la logopeda els ha gravat amb “l’app ChromeVille”.

Els alumnes primer han observat i analitzat el company que han de descriure. Llavors han pensat els adjectius que descriuen millor al company/a amb el suport d’uns llistats que ajuden a descriure’l.Posteriorment han escrit i corregit el text descriptiu respectant les seves parts: presentació, aspecte físic i manera de ser.

Un cop fet el text han conegut l’app de Chroma, amb tots els seus elements i apartats. Com que tenen molt domini del dispositiu, ells mateixos s’han fet la foto per posar-la de fons de pantalla.

Valoració de l’experiència:

 • La descripció és una tipologia textual que es treballa cada curs i que s’adapta en funció del desenvolupament lingüístic de cada alumne. Aquest dos alumnes en concret, tot i la seva important pèrdua auditiva, segueixen amb normalitat els aprenentatges sense cap tipus d’adaptació curricular.
 • El fet de descobrir aquesta app que permet inserir la imatge del protagonista de fons ha permès, que el resultat final de la descripció hagi estat més atractiu, lúdic i motivador.

La meva família

chroma1Aquesta experiència l’ha realitzada un alumne sord implantat coclear en una oïda 4t d’Educació Primària. L’experiència s’ha realitzat al llarg del segon trimestre.

La mare ve un dia a la sessió de logopèdia amb un àlbum familiar. Amb el mòbil fem les fotos que ens interessen per crear l’arbre genealògic a partir de la informació que ens facilita. A continuació imprimim les fotos, l’alumne les retalla i les classifica segons siguin familiars del pare o de la mare. Cada sessió treballem oralment un grup familiar. Posteriorment enganxa la foto i realitza el treball escrit.

S’han treballat els següents aspectes:chroma2

 • Descripció dels diferents membres de la família.
 • Utilització del vocabulari específic del tema.
 • Evocació de lèxic a partir de criteris semàntics donats.
 • Elaboració de frases ben estructurades.
 • Observació, comprensió i vernalització dels trets pertinents de les persones.
 • Diàlegs a partir de la seva experiència al Pakistan.
 • Organització de tota la informació en un text.


Valoració de l’experiència:

 • El treballar amb les imatges familiars ha estat molt motivador per l’alumne i inclús emotiu quan la família ha vist els resultats. S’ha aconseguit ampliar els seu lèxic familiar en català.
 • Ha permès adaptar-nos al seu ritme d’aprenentatge i hem aprofitat el seu viatge a Pakistan durant el curs passat per treballar la temàtica de la classe, és a dir l’arbre genealògic familiar.
 • Amb la gravació l’alumne s’autocorregeix, et fa esborrar quan no li agrada com ha quedat per assolir la gravació perfecta.
 • Aquesta App que permet inserir la imatge del protagonista de fons facilita que el resultat final hagi estat més atractiu, lúdic i motivador.
 • Un aspecte que hem constatat és que el volum d’aquesta App disminueix en un espai no massa gran.
 • L’ App Popplet li ha permès un cert domini en retallar i inserir les imatges, posar text, controlar la mida de la bafarada i ordenar -les tenint en compte l’edat dels protagonistes.
 • L’app Book Creator ens ha permès de crear un quadern digital a partir de tot el material fet per l’alumne. Les pàgines blaves corresponen a la família materna i les pàgines grogues a la paterna.