A l’Educació Infantil el llenguatge oral té un paper molt important, ja que els nens i nenes van aprenent a expressar-se, van precisant la pronunciació, van ampliant el vocabulari, etc. Aquest creixement lingüístic s’aconsegueix escoltant i parlant. A l’escola el llenguatge oral forma part del dia a dia a l’aula i es troba en totes les àrees, però també és bo poder fer-ne un treball més específic i pautat .DSCN3183

Així doncs, en aquesta activitat desenvolupada a l’escola Els Til·lers d’Artesa de Lleida es treballa el conte de ”La rateta “ a nivell oral. S’ha escollit un conte ja que és un bon recurs dinamitzador i motivador què ajuda als nens i nenes a tenir una actitud positiva vers l’aprenentatge del llenguatge.

Els objectius didàctics són:

• Comprendre i recordar de forma global l’argument del conte, així com també el contingut de les frases i el vocabulari específic.

• Reproduir oralment el nom dels personatges del conte.

• Saber situar-se en el paper dels diferents personatges en la dramatització del conte, i respectar els torns de parla entre els companys.

• Esforçar-se per expressar correctament en català el vocabulari, les frases fetes o els diàlegs de cada personatge.

• Recordar i reproduir els sons dels animals del conte a partir d’activitats treballades amb la tablet.

• Participar activament i amb interès en les activitats que es proposen en aquest conte.DSCN3177

L’activitat de representació del conte “La rateta que escombrava l’escaleta” va adreçada a un grup de cinc alumnes d’ Educació Infantil ( P-4 i P-5) què, per les seves necessitats, realitzen un treball més específic de llenguatge durant un sessió setmanal.

El grup està format per dos alumnes que reben atenció del CREDA , dos alumnes que han estat derivats al CDIAP i una alumna nouvinguda que coneix molt poc la nostra llengua. També cal dir que dos d’aquests alumnes tenen com a llengua materna el castellà. Durant aquestes sessions setmanals es van alternant diversos recursos per treballar el llenguatge oral però en aquest cas s’ha escollit la dramatització perquè és una de les activitats que els resulDSCN3201ta més atractiva i engrescadora. Prèviament a la realització d’aquesta activitat la mestra ha explicat el conte , ha treballat el vocabulari i les estructures lingüístiques que es repeteixen i què vol que els nens i les nenes aprenguin.

Descripció de la seqüència de les activitats:

1.- Visionat amb el projector del conte de “La rateta que escombrava l’escaleta”.

2- Activitats de discriminació (projector i tablet) de sons d’animals , fixant-nos sobretot en els que surten en el conte (gos, gall, gat, ànec, ase i porquet).

 • Projector:
  • Sons d’animals per a bebés .(Música vaca) youtube.
  • Adivina los sonidos de los animales (orientación andújar).
  • Cançó :“La granja d’en Jepet”(País de Xauxa ) youtube.
 • Tablet:
  • Animals memory game
  • Puzzle 4 kids- animals
  • Jocs de so d’animals

3- Escoltar i aprendre la cançó : La granja d’en Jepet (repetir onomatopeies d’animals)

4- Treballar el vocabulari dels animals en totes les activitat .DSCN3173

La posada en pràctica d’aquesta activitat ha resultat una experiència positiva en molts aspectes. De manera lúdica, a través d’un conte, aquesta proposta ha intentat millorar el llenguatge oral d’aquests nens i nenes i també ha facilitat la comprensió de molts conceptes i paraules del vocabulari català als alumnes del grup que, pel seu context familiar, no els tenen tant a l’abast.

Apps utilitzades

animals animals memory