La planificació i l’organització són destreses imprescindibles per l’èxit en la resolució de problemes. Hi ha alumnes que no són autònoms per poder gestionar de manera eficaç totes les tasques que han de dur a terme, especialment en nivells de secundària en els quals el volum de feina que cal gestionar augmenta molt. Podem reforçar l’organització i la planificació de les tasques amb l’ajuda d’apps que donen suport a partir de la creació i gestió de llistes de tasques pendents i d’avisos.

A l’institut Icària (Barcelona), la Maria Ferrer, professora de la USEE, ha utilitzat l’app de gestió de tasques Wunderlist amb els alumnes de la USEE i també els  alumnes de l’aula de reforç. Els alumnes s’han iniciat amb l’ús de l’app dins de la matèria d’informàtica i a partir d’aquí han seguit utilitzant-la en altres matèries. L’ús de l’app ha reforçat l’autonomia dels alumnes per recordar les tasques que han de fer i també ha augmentat la seva autoestima ja que es senten més responsables de les seves tasques.

S’ha treballat també la responsabilitat de l’alumne cap al grup ja que cada setmana un dels alumnes es feia responsable de posar a Wunderlist els deures que s’havien de fer. Tots han mostrat molt d’interès per fer-ho.

L’app permet crear llistes, per exemple, de les tasques a fer. Permet afegir-hi imatges, arxius i també una data de venciment. Les tasques i les llistes es poden compartir. Quan una tasca ha de vèncer, arriben els missatges d’avís al correu electrònic, de tal manera que s’incrementa l’eficàcia de l’app.

Guanyar autonomia en la gestió de les tasques from inclusio_digital

App utilitzada

wunderlist