Per poder assolir els objectius cal planificar les estratègies i les activitats que es realitzaran. Els alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge a vegades utilitzen l’assaig-error com a estratègia per a assolir els objectius, de manera que moltes vegades fracassen. Per tal que aquest alumnes tinguin més ocasions d’èxit cal donar-los suport en la planificació i l’establiment d’estratègies per poder resoldre bé les activitats. També és important ajudar a consolidar els hàbits que donen suport a la planificació, com és el cas d’anotar-se les tasques pendents de fer.

treball a casaEn un institut de secundària de les Terres de l’Ebre s’han plantejat ensenyar als alumnes de 1r d’ESO a utilitzar l’app Google Keep a la tablet o al mòbil per tal de facilitar a l’alumnat una eina per poder planificar i organitzar la feina que s’ha de fer de manera autònoma a casa o a l’escola.

Aquesta app serveix d’organitzador i els alumnes han après a anotar les tasques que han de fer pels propers dies. Els docents també els poden afegir recordatoris o ajudes per realitzar les activitats que poden consultar a l’aula o des de casa. S’ha establert un color segons el tipus d’activitats i es marca el dia que han d’entregar les tasques.

 APP APP

 

 

 

 

 

 

 

Els docents s’han compromès a dedicar uns minuts al final de la classe per anotar els deures o posar els recordatoris, així s’estableix una rutina que afavoreix la planificació.

Aquesta manera de treballar permet que tots els alumnes tinguin més seguretat en el que han de fer i no es produeixin tants oblits, però beneficia sobretot a aquells alumnes més despistats, que tenen un diagnòstic de TDAH, TEA o altres dificultats d’aprenentatge greus. A més a més, s’implica als pares en la planificació i organització dels treballs dels seus fills a casa ja que poden compartir també alguns dels missatges amb els docents i amb els seus fills.

App utilitzada:

keep