Un alumne de primer cicle d’ESO de l’institut Ventura Gassol de Badalona, en Víctor, amb un trastorn de l’espectre autista presenta unes necessitats de suport en la planificació de tasques, en la motricitat pel que fa a la grafia i en d’altres.

IMG_1700

El professorat considera interessant de que disposi, igual que la resta de companys, d’una agenda/recordatori de les tasques que ha de realitzar. La professora Teresa Lobera, ens explica la seva proposta: començar a partir d’una App senzilla per anar anotant les tasques encomanades.

 

IMG_1701
El Víctor comença a crear la seva agenda escollint un fons del seu “suro” personal d’anotacions. Escriu en forma de notes les activitats que té planificades per la setmana.

El color de les notes estan associades a una matèria.

IMG_1706

D’aquesta forma amb un cop d’ull pot identificar quantes i quines són les matèries amb activitats pendents. Totes les notes tenen data de venciment, amb la possibilitat de mostrar un calendari que permeti visualitzar les notes que només coincideixen amb aquell dia. Un cop que la data ha vençut es mostra en vermell. També alguna de les notes té un enllaç a imatges i documents que ha d’utilitzar per fer l’activitat concreta.
IMG_1702
La valoració és positiva perquè l’alumne pren nota de les tasques d’una forma més eficient i no hi ha un desajust amb la resta de companys. També és positiu el fet de ser una App disponible en diferents plataformes, ja que no crea diferències segons el tipus de dispositiu utilitzat.

App utilitzada

lino