story creator

Sistema Operatiu: iOS 6.0 o posterior
Idioma: anglès
Etapa educativa: A partir de pàrvuls 5 anys
Preu: Gratuïta

Descripció: Aquesta aplicació permet crear fàcilment històries digitals en format llibre que poden incorporar fotos, vídeos, text i àudio.

El procés de creació s’inicia inserint una imatge a la portada del llibre. Per crear una nova pàgina cal clicar sobre la icona + i, a continuació, importar una imatge, escriure un text, fer un dibuix o combinar els diferents formats. Prement sobre la icona de micròfon es pot gravar la narració i després sincronitzar la gravació amb cada paraula del text escrit. En visionar la història, el text s’il·luminarà coincidint amb la narració parlada. La producció final es pot compartir per e-mail però el receptor ha de tenir instal·lada l’app.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bgDP4XkuGDM[/youtube]

Adequació pedagògica i possibilitats d’ús:  L’eina està enfocada per facilitar la creació de produccions multimèdia o narracions digitals. Afavoreix el desenvolupament de projectes interdisciplinars, la participació i implicació dels alumnes, l’autonomia i la reflexió. S’activen processos cognitius de complexitat progressiva, fomentant la creativitat, la imaginació, la planificació… La creació d’una història es pot fer en diverses sessions. Es pot guardar la tasca feta i continuar editant-la en un altre moment.

Les propostes de creació poden ser molt variades: anècdotes personals, documentals, narració d’esdeveniments, anuncis, històries en les que incorporen conceptes treballats i poden ser útils per avaluar el que han après d’un tema, històries socials… A més a més, possibilita la personalització amb continguts lligats directament a l’interès de l’alumne, al seu entorn proper i significatiu: diaris d’escola, vivències personals i tanmateix la comunicació entre casa i escola i amb altres entorns de l‘alumne.
També es pot utilitzar com a tecnologia de suport dins del conjunt dels sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació i així suposa una ampliació qualitativa i quantitativa pel que fa al tipus d’informació que es pot transmetre (visual i auditiva) respecte a d’altres ajuts que fèiem servir fins ara com ara l’Step Sequencer (que només té imput auditiu). Es útil també per fer traspàs de missatges entre casa i escola.

 

Característiques:
Aspectes destacables:

  • El funcionament de l’app és intuïtiu,amb un disseny funcional i atractiu visualment.
  • La navegació per les històries és fàcil i permet avançar i retrocedir.
  • Està actualitzada, es carrega ràpidament i no s’observen problemes de funcionament. No té publicitat i és de confiança.
  • No té música de fons que interfereixi.
  • És gratuïta i no cal comprar complements per poder utilitzar-la.
  • No necessita registre.
  • L’estudiant pot sortir de l’aplicació en qualsevol moment sense perdre el treball realitzat.

Aspectes a millorar:

  • No es pot configurar el tipus i la mida de la lletra.
  • Les imatges sempre tenen la mateixa mida.
  • El contingut es pot compartir però només hi pots accedir amb la tauleta tenint instal·lada prèviament l’app.

Experiències realitzades amb aquesta app

Alícia a l’appaís de les meravelles
Storytivitats