RECUPERACIÓ 4rt ESO

En aquest curs 2016-2017, la recuperació de 4t d’ESO de l’aula oberta correspon a la mateixa que els de 3r d’ESO.

Per tant, les làmines de recuperació les teniu a l’apartat de RECUPERACIÓ 3r ESO, dins del mateix bloc:

RECUPERACIÓ 3r ESO

 

Go to Top