TEGP 2nBtx

Avaluació Inicial

 

UNITAT 0. QUÈ ÉS EL DIBUIX?

1.1. Què és el dibuix?

 

MATERIALS PER AL DIBUIX:

1.3. Materials per al dibuix

 

UNITAT 1. TÈCNIQUES GRAFICOPLÀSTIQUES

Contingut: Vocabulari bàsic, pigments, aglutinants.

 

Història del llapis del grafit:

file:///C:/Users/merim/OneDrive/Documents/TEGP/Materials/historialapizdegrafito-160328205020.pdf

 

 

Tipus de tècniques seques:

Tècniques Seques. IES Ramon Llull. Breu resum de materials i vídeos dels seu ús:

http://anablesa.weebly.com/1-tegravecniques-seques.html

 

Història del paper:

 

Tipus de papers

http://www.lartistica.cat/ca/43-papers-cartolines

 

Tècniques seques:

http://tajapinta.blogspot.com/p/tecnicas-graficas-bachillerato.html

 

 

Tècniques graficoplàstiques:

UNITAT 2. EL COS HUMÀ: CÀNON I PROPORCIÓ

 

DISSENY, DIBUIX I MODELATGE PER A ANIMACIÓ

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/CINE5b_A3D/A3D_CINE5b_M02/web/html/WebContent/u2/a1/continguts.html#Figura%201

 

Mesures i proporció de les formes

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/008mesura/proporcio.htm

 

Anàlisi de la figura humana

https://slideplayer.es/slide/15156299/

 

El canon de belleza

https://slideplayer.es/slide/12927693/

 

Venus Paleolíticas

Arte Neolítico

Egipte:

 

La belleza del cuerpo. Arte y pensamiento en la Grecia Antigua.

 

Cómo aplIcar la porporción Áurea en el arte.

PROPORCIONES ÁUREAS ¿Por qué las utilizo?

 

Espiral Áurea o de Fibonacci.

El hombre de vitruvio

https://slideplayer.es/slide/1097494/

 

Como aprender a dibujar la Figura humana y sus proporciones.

https://estudiosantaella.com/como-aprender-a-dibujar-la-figura-humana-proporciones/

Com dibuixar un cap de front

https://santiroman.blogspot.com/2011/02/com-dibuixar-una-cara-de-front.html

 

Vídeos de com aprendre a dibuixar

http://www.draw23.com/

 

Calculando las medidas para dibujar el cuerpo humano

CANON DE 8 CABEZAS

 

Mesura i proporció

Mesura i proporció

 

Aprendo a dibujar

http://aprendiendo-a-dibujarmty.blogspot.com/2012/07/boceto-alambre-figura-masculina.html

 

Tècniques de dibuix

http://tecnicasdedibujoenlamoda.blogspot.com/p/dibujo-del-cuerpo-humano.html

 

Retrat dibuixat pas a pas 

https://valero7.webnode.es/tecnicas/a14-retrato-dibujado-paso-apaso/

 

PracticArte

Aprende Cómo Dibujar Retratos Paso A Paso: Guía Única + Videos

 

UNITAT 3. HISTÒRIA DE L’ART

“The Story of Art” by E. H. Gombrich.

2. Arte para la eternidad.

3. El gran despertar.

4. El reino de la belleza

5. Conquistadores del mundo

 

Ús del Pastel:

 

Ús del Pastel: Educa Thyssen

 

Retrat amb pastel: Exemple

 

 

Go to Top