Conclusió

Un cop he acabat tot el procés de recerca i anàlisi, és el moment de comprovar si les hipòtesis que vaig plantejar en la introducció, van ser encertades o si han estat refutades.

L’objectiu del meu treball principalment era comparar el tractament de la mitologia en diversos animes. Vaig començar a veure animes i vaig extreure diferents referències, però vaig decidir centrar-me només en un, One Piece, i fer una llista de mostres, que amb els dies s’anava fent més i més llarga. Em vaig adonar que em trobava davant una tasca titànica que podria haver continuat i allargat, però seria inacabable. Per això vaig decidir reduir la llista i centrar-me en unes poques, que són les que he fet servir per a les conclusions.

En un principi vaig suposar que les referències se centraven més en les divinitats olímpiques. Aquesta primera hipòtesi ha estat refutada, tal com he demostrat en les conclusions de l’anàlisi, ja que el més utilitzat són éssers fantàstics relacionats amb els herois.

El següent objectiu va ser esbrinar la tipologia de les referències. La meva segona hipòtesi ha estat confirmada: s’utilitzen com a personatges amb poders o hablitats relacionats amb els originals. En aquest punt, amb l’ajuda de les altres conclusions, puc exemplificar clarament que la majoria dels personatges mantenen relació directa amb l’aspecte físic de l’original, excepte en el cas del cicle argonàutic, ja que la comparació és temàtica i no física.

Com a últim, em vaig preguntar si l’adaptació era fidel. En un principi vaig pensar que no seria del tot fidel, però que mantindria alguns aspectes de tal manera que es reconegués el referent. En aquest cas la meva hipòtesi ha estat mig refutada, ja que la idea general del referent sí que es manté però amb algun canvi, tenint en compte que no es pot posar un personatge sense que tingui cap relació amb el context, sinó que s’ha d’adaptar a la història per tal de no estar fora de lloc.

Per tal de poder fer l’anàlisi, he hagut de basar-me en l’explicació que es dóna en l’anime, i també en les pàgines d’aficionats que es dediquen a explicar i comentar diversos conceptes. Tot i això, m’he hagut de basar en pàgines d’aficionats i dels meus coneixements en aquest àmbit, ja que no hi ha pàgines oficials en català, castellà o anglès; la gran majoria, en tot l’àmbit de l’anime, estan en japonès.

Per poder fer l’anàlisi, en la part mitològica, he fet servir la pàgina web Perseus, una pàgina en anglès que proporciona textos originals en grec i llatí i diverses traduccions. Tot i això, per a la traducció dels textos he hagut d’anar directament a les versions en paper i guiar-me d’aquelles traduccions.

Vaig decidir fer-ho en format bloc després que m’ho proposés la meva tutora, i crec que va ser una gran idea, ja que aixó m’ha permés resumir conceptes explicant el que és essencial i enllaçar directament a alguna pàgina on s’expliquéssin. També m’ha servit per incloure seqüéncies de capítols de l’anime o imatges en format gif. Tot i això, vaig anar fent una còpia del treball en un document drive per tenir-ho guardat en cas que alguna cosa s’esborrés o quelcom semblant.

Després de tots aquests mesos sembla que el viatge està arribant al seu final, tot i que espero poder continuar-lo més endavant, i d’aquesta manera seguir trobant tots els vestigis d’aquesta cultura tant interessant que han perviscut al llarg del temps.