Bibliografia

Hi ha pàgines web que he fet servir que tenen la versió en diferents idiomes. A vegades la pàgina en un idioma proporcionava més informació que en un altre i a vegades era el contrari, pel que vaig haver de buscar en tres idiomes: anglès, castellà i català.

Anime:

Mitologia:

  • APOL·LODOR: Biblioteca de relats mitològics. Barcelona: La Quimera , 1990. Traducció d’Àngela Carramiñana i Pérez. ISBN: 84-87124-16-10.
  • GRIMAL, Pierre: Diccionario de mitología griega y romana [recurs electrònic].
  • VIRGILI: L’Eneida. Barcelona: Editorial Empúries S.A, 1999. Traducció de Joan Bellès. ISBN: 84-7596-619-5.
  • CAPELLÀ, Margalida: Grec 1 Humanitats i Ciències Socials. 1a ed. Barcelona: Editorial Teide, 2005. ISBN: 84-307-5213-7.
  • EURÍPIDES: Medea. Barcelona: La Quimera, 1993. Traducció Joan Alberich i Mariné. ISBN: 84-87124-13-5.
  • RODAS, Apolonio de: Las Argonáuticas. Madrid: Akal Clásica, 1991. Edició a càrrec de Manuel Pérez López. ISBN: 84-7600-552-0.
  • Perseus
  • HESÍODO: Poemas Hesiódicos. Madrid: Akal Clásica, 1990. Traducció de Mª Antonia Corbera Lloveras. ISBN: 84-7600-401-X.
  • Theoi

Enllaços externs:

Els següents enllaços els he utilitzat o bé per extreure imatges o bé per enllaçar conceptes que no he desenvolupat.