Agraïments

Un cop he acabat el treball vull agrair a diverses persones que m’han ajudat i han fet més suportable aquest viatge que vaig començar.

Per començar vull donar les gràcies a la Teresa, la meva tutora, per haver-se fet càrrec del meu treball i haver-me acompanyat durant aquest viatge, per tota l’ajuda que m’ha proporcionat, tots els consells que m’ha anat donant, totes les explicacions, i per tota la paciència que ha tingut amb mi. També vull agrair-te, Teresa, tot el suport moral que m’has donat moltes vegades quan he estat molt estressada i que ha estat molt important per a mi al llarg de tot el treball.

A continuació vull agrair a la Berta Escolà Parra i a l’Esther Ortega Avelli, dues amigues que m’han ajudat durant tot aquest temps sobretot en l’àmbit de l’anime. Em van parlar sobre alguns animes on hi havia referències, tot i que al final només vaig centrar-me en One Piece, i també m’han ajudat quan he volgut explicar algun terme de l’anime i no sabia ben bé com fer-ho o quan he tingut algun lapsus sobre alguna informació. També  m’han ajudat moralment al llarg del treball donant-me ànims.

Finalment, vull agrair a la meva família, per estar acompanyant-me durant tot aquest temps mentre he estat fent el treball de recerca, per animar-me i tranquil·litzar-me cada vegada que m’estressava, quan no sabia què fer, per ajudar-me amb tot el que han pogut, per escoltar-me quan els demanava consell per saber si un concepte s’entenia o no.

Per tot el que he explicat anteriorment, moltes gràcies a totes les persones que m’heu ajudat, d’una manera o altra, i que heu fet que aquest viatge fos més agradable.