Monthly Archives: novembre 2007

Desxifrant inscripcions

No n’hi ha per tant, només és una (per ara)

Interpreta la inscripció i respon les preguntes:

Inscripció

La seva transcripció és:

C(aius) AEMILIVS C(ai) F(ilius)

GAL(eria tribu) MONTANVS AED(ilis) II (duo) VIR

AEDEM ET SIGNVM TVTELAE

SVA PECVNIA FECIT

Preguntes:

  1. De qui ens parla la inscripció?
  2. De qui era fill?
  3. A quina tribu pertanyia?
  4. Quins càrrecs va exercir?
  5. Què va fer (construir)?
  6. A quina divinitat estava dedicat?
  7. Amb quins diners ho va pagar?

Vocabulari:
aedes,-is (f): temple
pecunia,-ae (f): diners
Tutela,-ae: Tutela
signum,-i (n): estàtua
facio,feci,factum (3): fer

Lucrècia morta, de Damià Campeny

Sextus Tarquinius, stricto gladio, ad dormientem Lucretiam uenit sinistraque manu mulieris pectore oppresso “Tace, Lucretia,” inquit; “Sex. Tarquinius sum; ferrum in manu est; moriere, si emiseris uocem”.

Tit Livi, 1, 58, 2

Lucrècia morta, de Damià Campeny

La llegenda de la mort de Lucrècia, que marca el pas de la Monarquia a la República a l’antiga Roma, ha estat representada força vegades per pintors i escultors. L’exemple que veieu, avui al MNAC, de l’escultor neoclàssic Damià Campeny, és una de les representacions més reeixides.

Traduïu el text de dalt i cerqueu una imatge que representi la llegenda. Comenteu la imatge i els motius iconogràfics del mite que s’hi vegin representats. Envieu el document a fbaldovi@xtec.cat.

 

Alguns llibres útils…

Si necessiteu saber com s’escriu correctament algun nom propi, grec o llatí, en català…

Si voleu repasar les entrades d’un diccionari, de manera visual, en llatí…

Si no trobeu com és en català aquell nom propi llatí que surt al text que esteu traduint…

Transcripcio NP Orbis Pictus Latinus Diccionari NP

ALBERICH, J:; ROS, M.: La transcripció dels noms propis grecs i llatins, Enciclopèdia Catalana, Biblioteca Universitària, 13, Barcelona, 1993

KOLLER, Hermann: ORBIS PICTUS LATINUS, Vocabularius imaginibus illustratus, Artemis Verlag, München, 1993 (6 ed.)

ALBERICH, J. ET ALII: Diccionari Llatí-Català de noms propis, Columna, Barcelona, 1994