Daily Archives: 27 novembre 2007

Desxifrant inscripcions

No n’hi ha per tant, només és una (per ara)

Interpreta la inscripció i respon les preguntes:

Inscripció

La seva transcripció és:

C(aius) AEMILIVS C(ai) F(ilius)

GAL(eria tribu) MONTANVS AED(ilis) II (duo) VIR

AEDEM ET SIGNVM TVTELAE

SVA PECVNIA FECIT

Preguntes:

  1. De qui ens parla la inscripció?
  2. De qui era fill?
  3. A quina tribu pertanyia?
  4. Quins càrrecs va exercir?
  5. Què va fer (construir)?
  6. A quina divinitat estava dedicat?
  7. Amb quins diners ho va pagar?

Vocabulari:
aedes,-is (f): temple
pecunia,-ae (f): diners
Tutela,-ae: Tutela
signum,-i (n): estàtua
facio,feci,factum (3): fer

Lucrècia morta, de Damià Campeny

Sextus Tarquinius, stricto gladio, ad dormientem Lucretiam uenit sinistraque manu mulieris pectore oppresso “Tace, Lucretia,” inquit; “Sex. Tarquinius sum; ferrum in manu est; moriere, si emiseris uocem”.

Tit Livi, 1, 58, 2

Lucrècia morta, de Damià Campeny

La llegenda de la mort de Lucrècia, que marca el pas de la Monarquia a la República a l’antiga Roma, ha estat representada força vegades per pintors i escultors. L’exemple que veieu, avui al MNAC, de l’escultor neoclàssic Damià Campeny, és una de les representacions més reeixides.

Traduïu el text de dalt i cerqueu una imatge que representi la llegenda. Comenteu la imatge i els motius iconogràfics del mite que s’hi vegin representats. Envieu el document a fbaldovi@xtec.cat.