Monthly Archives: març 2011

Fem una entrevista

Els alumnes de 3r fareu una entrevista, individualment o per parelles triant una persona propera.

Elaboreu un guió amb les preguntes i passeu-les al professor.

Durant l’entrevista podeu afegir noves preguntes en funció de les respostes; el títol de l’entrevista ha d’estar basat en alguna de les afirmacions fetes per l’entrevistat.

Cal fer un text breu de presentació del personatge.

Ho heu d’il.lustrar amb una fotografia de l’entrevistat