One thought on “Taules amb %

  1. ther Post author

    Fitxa un pèl liosa, els alumnes més justets crec que no van aprofitar gens. Pel proper cop, canviar preguntes sobre els partits polítics, perquè tenien massa interpretacions.

Leave a Reply