Daily Archives: 17 February 2008

Diagrames de sectors

Un altre cop “God bless Toomates”. He trobat aquests 3 exercicis de diagrames de sectors per treballar els percentatges.

construccio_grafics_de_sectors1.doc

construccio_grafics_de_sectors2.doc

construccio_grafics_de_sectors3.doc

He adaptat el format per a què ho enganxin a la llibreta i dibuixin el diagrama pels seus propis mitjans (serà missió impossible que portin compàs i transportador?). Anyway, gràcies autor anònim per facilitar-me la feina!