ESO

En aquest espai hi podreu trobar recursos i materials diversos per repassar continguts i endinsar-vos en el món de les matemàtiques.

Cliqueu al curs corresponent:

1r d’ESO
2n d’ESO
3r d’ESO
4t d’ESO

Llibres:

PERE ROIG i JORDI FONT Apín capon zapun amanicà (1134)
Eumo Editorial, Vic 1994

MªISABEL MOLINA El señor del cero
Santillana Ediciones Generales, S.L. Madrid, 2003

VICTOR ROTGER L’encàrrec del vell Hayyam
Eumo Editorial, Vic 2002

JOAN TARDÀ i MARIA COROMINAS Chapeau pels iaios!
Eumo Editorial, Vic 2002

MALBA TAHAN L’home que calculava
Editorial Empúries, Barcelona 1998