Científic-tecnològic

En aquest espai hi podreu trobar recursos i materials diversos per repassar continguts i endinsar-vos en el món de les matemàtiques.

Rectes en el pla

Posició relativa de dues rectes Activitat amb la Wiris per comprendre la relació entre els vectors directors i la posicio relativa de dues rectes extreta de la Llibreta d’activitats amb Wiris Autora: Victòria Oliu (IES de la Bisbal d’Empordà).

Recta perpendicular a una altra per un punt donat Activitat amb la Wiris per comprendre la relació entre els pendents ( o vectors directors de la recta) de rectes perpendiculars extreta de la Llibreta d’activitats amb Wiris Autora: Victòria Oliu (IES de la Bisbal d’Empordà).

Posició relativa de dues rectes: incidència i paral·lelisme Pots clicar a aquest enllaç i usar l’aplicació de Geogebra per comprovar les solucions a problemes sobre incidència i paral·lelisme i proposar-te’n de nous. exercicis

Deixa un comentari