Proves Cangur 2009

Aquest any 23 alumnes de l’IES Pompeu Fabra participaran a la Prova Cangur el dia 25 de Març de 2009. Aquest serà el tercer que hi participen alumnes del centre. Enguany, la seu d’aquesta prova a Martorell és el Col·legi La Mercè.

Aquesta prova, convocada per la Societat Catalana de Matemàtiques, i organitzada per una comissió catalano-valenciano-balear és una activitat que es marca com a objectiu estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques a través dels problemes. Consisteix en una prova de 30 reptes matemàtics, de dificultat creixent i de resposta tancada, amb cinc opcions per a cada problema.

Els enunciats els prepara una comissió internacional, Le Kangourou sans Frontières, on Catalunya hi participa com a nació i que engunay celebra la seva reunió a Berlin del 15 al 19 d’octubre de 2008. Tot el conjunt de participants i les participants d’arreu d’Europa i d’altres països del món es plantegen els mateixos problemes i tenen un temps d’una hora i un quart per intentar resoldre’ls.
La SCM convoca la catorzena edició d’aquesta activitat, el XIV-Cangur-SCM.

Més informació de la Prova Cangur