Matemàtiques aplicades a CC.SS.

En aquest espai hi podreu trobar recursos i materials diversos per repassar continguts i endinsar-vos en el món de les matemàtiques.

Matemàtica financera Pàgina web amb explicacions i activitats per treballar els conceptes de matemàtica financera

Deixa un comentari