Educació Primària

A Primària continuem la línia de treball que s’ha iniciat a Infantil tot adaptant el dia a dia a l’evolució dels nens i nenes. Entenem l’escola com un entorn inclusiu, estimulant i acollidor per als infants. Els guiem i acompanyem en els processos d’aprenentatge, per tal que esdevinguin persones curioses, autònomes, crítiques i responsables
Estem organitzats en tres cicles: inicial, mitjà i superior i oferim diferents metodologies que faciliten l’aprenentatge competencial de l’alumnat.

Ens emocionem: importància de l’acompanyament emocional dels nostres alumnes en l’autoconeixement, la vinculació, la presa de decisions i la responsabilitat personal davant el repte de fer-se grans.

La tutoria de grup és un espai centrat en l’acompanyament al grup mitjançant dinàmiques de cohesió, debats, resolució de conflictes i presa de consciència de possibilitat de millora en la convivència de grup que acompanya al creixement emocional i social dels nens i nenes.

Els càrrecs rotatius dins l’aula afavoreixen la col•laboració i la responsabilitat envers la comunitat.

Treball de l’oralitat: projecte de passejades visuals a cicle inicial, conversa, tallers, exposicions a tota primària…

Treball sistemàtic i línia d’escola en un pla d’impuls de la lectura: 30’ de gust per la lectura, bibliopati, treball d’estratègies lectores a tot Primària.

El projecte d’escriptura de la nostra escola ARA ESCRIC es basa en el treball sistemàtic dels gèneres discursius i de l’escriptura des de P3 fins a 6è en situacions reals de la vida de l’aula i del centre, fent línia d’escola. L’escriptura es treballa des de totes les àrees i, a més, dediquem dues sessions setmanals per aprofundir més en els gèneres.

La nostra prioritat és:
• Motivar l’alumnat pel gust d’escriure
• Crear situacions reals que provoquin un text escrit
• Potenciar en l’alumne la necessitat d’escriure amb una finalitat concreta.
• L’alumne recull les seves produccions amb el seu procés i progrés.

Learn English: desdoblament de grups per treballar la oralitat.

Som artistes: eix vertebrador d’escola i de 2n a 6è de Primària participen al Projecte Orquestra a l’escola (Fem tàndem L’H), aprenen a tocar instruments de corda (violí, viola, violoncel i contrabaix) en col•laboració amb l’Escola de Música – Centre de les Arts de L’Hospitalet.

Previsió de dos mestres a les àrees instrumentals per facilitar una atenció més individualitzada.
L’autoavaluació per part de l’alumnat permet que aquest pugui prendre consciència dels seus aprenentatges, de la seva evolució, de quins reptes marcar-se i com prendre decisions per seguir millorant.
Realització de tallers interactius en petit grup a les àrees de llengua catalana i matemàtiques per poder aprendre nous continguts de manera cooperativa. El treball cooperatiu afavoreix la competència social de l’alumnat i és una gran eina d’atenció a la diversitat.

Treball per projectes a l’àmbit de medi. A través d’aquesta metodologia es cerca un treball competencial on l’aprenentatge esdevingui significatiu per l’infant.
Els padrins de lectura entre 5è i 1r de primària permeten oferir uns espais de trobada entre alumnes de diferents cicles per establir complicitats. Possibilita teixir relacions que afavoreixen un acompanyament on cada alumne se sent reconegut.
Aplicació de les noves tecnologies com a recurs procedimental i metodològic bàsics en els aprenentatges.

Tots junts fem Escola: la celebració de les festes populars en comunitat esdevé una oportunitat per a conèixer i gaudir amb alumnes de diferents edats ja que es desenvolupen de forma transversal en tota l’Escola.

Vinculació amb el nostre entorn més proper: natació educativa a cicle mitjà i cicle inicial, visita a les biblioteques, Projectes al Parc de les Planes (gimcana de reconeixement/ caixes niu…), bombers, guàrdia urbana, tallers dels instituts de la zona, taller d’estudi assistit, Pla Català de l’esport…

Agenda i Dinantia com a pont en la comunicació família-escola.

En els blogs de cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior trobareu informacions i imatges tant d’activitats habituals a l’aula, com d’aquelles relacionades amb el pas cíclic del temps (com les festes populars), com les que comporten sortir a buscar la informació que és objecte d’aprenentatge i les que potencien la convivència en un lloc i una organització diferent de la de l’àmbit escolar.