Aules d’infantil i de primària àmplies

Aula TIC

Aula d’acollida

Aula de música

Espais per desdoblament i reforços

Sala polivalent (psicomotricitat, teatre…)

Menjador:  l’espai dels petits i el dels grans

Zones d’esbarjo assolellades: sorrals amb estructures i jocs de fusta  i pista esportiva

Porxos amplis