QUI SOM?

L’Escola LOLA ANGLADA és un centre públic d’Educació Infantil i Primària que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Estem al barri de Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat. La nostra Escola és d’una línia, petita i familiar, vinculada al barri i l’entorn. Això la fa molt propera i acollidora pels infants.

QUIN ÉS EL NOSTRE OBJECTIU?

El nostre objectiu és ajudar al desenvolupament integral i harmònic dels nens i nenes. Creiem que els alumnes han de ser els protagonistes del seu procés d’aprenentatge. Busquem una educació activa, motivadora, basada en el diàleg i l’experiència, competencial, on l’aprenentatge sigui significatiu i respectant, en tot moment, les diferències individuals. Ajudem a que creixin com a persones en tots els sentits.
El nostre projecte potencia les competències de l’àmbit lingüístic (català, castellà i anglès) i matemàtic, s’adapta a les innovacions pedagògiques i les noves tecnologies per ajudar-los a enfrontar-se als reptes de la societat.

DE QUINS RECURSOS DISPOSEM? 

EQUIPAMENTS: Pati assolellat, sorral amb jocs infantils i pista esportiva. Aula TIC, ordinadors i pissarres digitals interactives a totes les aules.  Aula d’acollida. Aula d’usos múltiples (psicomotricitat, teatre…). Menjador

HUMANS: Ens definim com una comunitat educativa formada per un equip de professionals (mestres tutors, mestres especialistes, equip directiu, psicopedagoga, conserge, tècnica d’educació infantil, músics de l’EMMCA, la tècnica d’integració social, l’administrativa, monitors/es…); pels nostres alumnes i les respectives famílies.

 ENTORN: L’ESCOLA LOLA ANGLADA és una escola oberta al medi. 

  • Projecte Orquestra a l’escola (Fem tàndem L’H). Els nostres alumnes aprenen a tocar instruments de corda (violí, viola, violoncel i contrabaix) de 2n a 6è de primària com a element de singularitat del Centre en col.laboració amb l’Escola de Música – Centre de les Arts de L’Hospitalet.
  • Organitzem sortides escolars i projectes amb l’entorn (Lliga dels llibres, Parc de les Planes, …)
  • Com a complement de l’àrea d’Educació Física els alumnes de cicle mitjà i cicle inicial fan una sessió setmanal de natació educativa.
  • Cicle inicial realitza activitats Pre-esportives
  • Cicle superior realitza  Estudi Assistit a les tardes.
  • Treball conjunt amb els esplais. 

SERVEIS: Acollida matinal. Menjador escolar (migdiada pels infants de P3). Projecte de socialització de llibres. Atenció psicopedagògica. Serveis de recollida dels esplais del barri.

AMPA (Associació de pares i mares d’alumnes): organitza activitats per les tardes.