PAU 2016

Orientacions sobre les proves de Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura per a les PAU 2016

En aquest document podeu consultar les modificacions que ja es van introduïr el curs passat a la prova, els continguts que hi tindran més incidència i el barem de correcció dels escrits. Aquesta informació es pot complementar amb els documents sobre l’Estructura de la prova de Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura per a les PAU 2016, que podeu trobar clicant sobre aquests enllaços: Llengua catalana / Llengua castellana / Literatura catalana

PAU 2016

Sin títuloSi voleu comprovar el vostre grau de preparació en les diferents matèries d’examen, entreu en l’aplicació Posa’t a prova i hi trobareu tests interactius amb qüestions de diferents matèries de les PAU.

Podeu visitar també el següent enllaç si voleu veure les proves de Llengua Catalana, Lengua Castellana i les de les optatives Literatura Catalana i Literatura Castellana. Són els exàmens de les convocatòries de juny i setembre de les darreres Proves d’Accés a la Universitat. Aneu practicant aquí.

PAU 2014

Enguany, les proves d’accés a la universitat sembla que no experimentaran canvis respecte al curs passat, pel que fa a les matèries de Llengua Catalana i Literatura i Lengua Castellana i Literatura. Les matèries de Literatura Catalana i Literatura Castellana no han sofert pràcticament cap canvi.

Des del Departament de Llengües de l’IES, se recomana als alumnes treballar amb autonomia, interessar-se per les diverses parts d’aquestes proves i preparar-se també pel seu compte, donada la retallada d’hores que s’ha imposat al batxillerat (tant en català com en castellà).

Proves PAU (2011-2013)

Podeu visitar el següent enllaç si voleu veure les proves de Llengua Catalana, Lengua Castellana i també de les optatives Literatura Catalana i Literatura Castellana. Són els exàmens de les convocatòries de juny i setembre de les darreres Proves d’Accés a la Universitat. Aneu practicant aquí