PREMI SANT JORDI 2014

Com cada any, el Departament de Llengües de l’Institut de Camarles (Llengua Catalana i Literatura; Llengua Castellana i Literatura) organitza un any més la convocatòria dels premis literaris Sant Jordi, de narrativa curta i de poesia.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Nivells i categories

– Hi haurà 3 nivells de participació, per edats: un per a primer cicle d’ESO, un per a segon cicle d’ESO i un altre per a batxillerat. El tema serà lliure.

– Podran presentar-se treballs en català i en castellà.

– Hi haurà dos categories: narrativa i poesia. L’extensió màxima en la categoria de narrativa serà de 4 fulls; en poesia, de 50 versos.

Presentaciórat dels treballs

– Els treballs s’hauran de presentar escrits a ordinador, a doble espai, lletra Times New Roman, mida 12, per les dos cares i per duplicat.

– Hauran d’anar signats amb un pseudònim i s’hauran de lliurar les dos còpies dins d’un sobre tancat. En l’exterior d’aquest sobre caldrà que hi figuren clarament les següents dades:

1. El pseudònim.

2. Nivell acadèmic (primer cicle d’ESO, segon cicle d’ESO, batxillerat)

3. Modalitat (narrativa, poesia)

4. Llengua (català, castellà)

Dins del mateix sobre tancat, juntament amb el treball presentat, s’haurà d’afegir un altre sobre més petit, també tancat. En l’exterior d’aquest sobre petit s’haurà d’escriure el pseudònim. Dins d’aquest sobre, en un paper, caldrà que hi figuren les següents dades:

1. Nom de l’alumne autor del treball.

2. Nivell a què es pertany (1r, 2n, 3r, 4t d’ESO; 1r, 2n batxillerat).

– Els treballs se lliuraran a la consergeria de l’institut. La data límit de lliurament serà el dia 4 d’abril, divendres, abans de Setmana Santa.

Premis i jurat

– Hi haurà un únic primer premi per a cada categoria (narrativa i poesia), per a cada nivell (1r cicle d’ESO; 2n cicle d’ESO; batxillerat) i per a cada una de les llengües en què es presenten els originals (català i castellà).

– El premi serà un lot de llibres, per a cada categoria i nivell. Els alumnes guanyadors rebran el premi i un diploma durant el dia de Sant Jordi.

– Un mateix alumne pot presentar-se, si vol, a totes les categories del seu nivell. Podrà guanyar en les diferents categories, per la qual cosa obtindrà el diploma corresponent, però només podrà acumular un premi.

– El jurat estarà format per membres del Departament de Llengües. Les seues decisions seran inapel·lables. El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi si el nivell i presentació de les obres presentades no arriba al mínim que es considera exigible.

 

Camarles, 17 de febrer de 2014

Veredicte premi Sant Jordi 2011

El jurat, format pels professors del Departament del Llengües, ha valorat les obres presentades i ha decidit que els guanyadors de les diferents categories són els següents:

1r cicle. Narrativa en català: Anastàsia Smirnova

1r cicle. Narrativa en castellà: Larisse Charlaine Bouman

Batxillerat. Narrativa en català: Kevin Bernal Giménez

 

Els premis per a les categories restants han quedat deserts. Donem l’enhorabona a les guanyadores i al guanyador.

PREMIS SANT JORDI 2011

dscn296711El Departament de Llengües de l’Institut de Camarles (Llengua Catalana i Literatura; Llengua Castellana i Literatura), conjuntament amb el Departament de Llengües Estrangeres, organitza un any més la convocatòria dels premis literaris Sant Jordi, de narrativa curta i de poesia.

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Nivells i categories

 

n     Hi haurà 3 nivells de participació, per edats: un per a primer cicle d’ESO, un per a segon cicle d’ESO i un altre per a batxillerat. El tema serà lliure.

 

n     Podran presentar-se treballs en qualsevol de les llengües que es treballen al centre: en català, en castellà, en anglès i en francès.

     n     En català i en castellà hi haurà dos categories: narrativa i poesia.

L’extensió màxima en la categoria de narrativa serà de 4 fulls; en poesia, de 100 versos.

     n     En anglès i en francès només se convoca una categoria: narrativa (relat breu).

L’extensió dels relats ha de ser la següent:

          1r cicle: entre 100 i 150 paraules.

          2n cicle: entre 250 i 300 paraules.

          Batxillerat: més de 400 paraules.

Presentació dels treballs

n     Els treballs s’hauran de presentar escrits a ordinador, a doble espai, lletra Times New Roman, mida 12, per les dos cares i per duplicat. 

    n     Hauran d’anar signats amb un pseudònim i s’hauran de lliurar les dos còpies dins d’un sobre tancat. En l’exterior d’aquest sobre caldrà que hi figuren clarament les següents dades:

1.       El pseudònim.

2.      Nivell acadèmic (primer cicle d’ESO, segon cicle d’ESO, batxillerat)

3.      Modalitat (narrativa, poesia)

4.      Llengua (català, castellà, anglès, francès)

 

Dins del mateix sobre tancat, juntament amb el treball presentat, s’haurà d’afegir un altre sobre més petit, també tancat. En l’exterior d’aquest sobre petit s’haurà d’escriure el pseudònim. Dins d’aquest sobre, en un paper, caldrà que hi figuren les següents dades:

1.       Nom de l’alumne autor del treball.

2.      Nivell a què es pertany (1r, 2n, 3r, 4t d’ESO; 1r, 2n batxillerat)

 n     Els treballs se lliuraran a la consergeria de l’institut. La data límit de lliurament serà el dia 31 de març, dijous.

 

Premis i jurat

     n     Hi haurà un únic primer premi per a cada categoria (narrativa i poesia), per a cada nivell (1r cicle d’ESO; 2n cicle d’ESO; batxillerat) i per a cada una de les llengües en què es presenten els originals (català, castellà, anglès i francès).

     n     El premi serà un lot de llibres, per a cada categoria i nivell. Els alumnes guanyadors rebran el premi i un diploma durant l’acte de celebració de la diada de Sant Jordi, que enguany celebrarem el divendres anterior a les vacances de Setmana Santa, dia 15 d’abril.

    n     Un mateix alumne pot presentar-se, si vol, a totes les categories del seu nivell. Podrà guanyar en les diferents categories, per la qual cosa obtindrà el diploma corresponent, però només podrà acumular un premi. En aquest cas, el premi s’entregarà al segon classificat.

    n     El jurat estarà format per membres del Departament de Llengües i de Llengües Estrangeres. Les seues decisions seran inapel·lables. El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi si el nivell de les obres presentades no arriba al mínim que es considera exigible.

  

  Camarles, 25 de febrer de 2011

15è PREMI DE LITERATURA «PROTAGONISTA JOVE»

protagonista1Un curs més, des del nostre institut, participem en aquest premi de literatura. Els alumnes que voluntàriament hi participen han de llegir quatre novel·les, que hauran de valorar de l’1 al 4, en funció del que els haja agradat. Els títols per al primer cicle d’ESO són  els següents:

KENNEN, Ally. La bèstia, La Galera.

RAYÓ, Miquel. L’enigma, Altai Edebé.

ASHER, Jay. Per 13 raons, Estrella Polar

AVI. La veritable confesió de Charlotte Doyle, Ed. Bambú

I per a segon cicle, aquests:

BRADLEY, Alan. Els estranys talents de la Flàvia, Ed. Columna

MURAIL, Marie-Aude. Simple, Ed. Estrella Polar

PETIT, Xavier-Laurent. Be safe, Ed. Cruïlla

STIEFVATER, Maggie. Tremolor, Ed. Cruïlla

Finalment, aquests són els emprenedors lectors que han volgut participar en la present edició:

1r ESO

A: Fàtima Falcó, Denis Mixich, Haouria Bassid, Ana Buenrostro, Xavi Garcia.

B: Emilian Abrudan, Laura Príncep, Daniel Daudu, Asmaa Talsi, Khadija Talsi.

C: Isaac López, David Oprea, Daniel Garcia, Jordi Mauri, Judith López, Núria Jiménez.

D: Grigore Cuchian.

2n ESO

A: Jaume Monllau.

B: Laura Negre.

3r ESO

A: Estefania Tene, Imma Marro, Laura Pujol.

B: Lídia López, Cayla Barry.

4t ESO

A: Òscar Duran.

B: Clàudia Galve, Nawar Ezzhaery.

Premis Sant Jordi 2010

20070423212222-sant-jordi-1

PREMIS LITERARIS SANT JORDI 2010

El Departament de Llengües de l’Institut de Camarles (Llengua Catalana i Literatura; Llengua Castellana i Literatura), conjuntament amb el Departament de Llengües Estrangeres, organitza un any més la convocatòria dels premis literaris Sant Jordi, de narrativa curta i de poesia.

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Nivells i categories
 Hi haurà 3 nivells de participació, per edats: un per a primer cicle d’ESO, un per a segon cicle d’ESO i un altre per a batxillerat. El tema serà lliure.

 Enguany podran presentar-se treballs en qualsevol de les llengües que es treballen al centre: en català, en castellà, en anglès i en francès.

En català i en castellà hi haurà dos categories: narrativa i poesia.
L’extensió màxima en la categoria de narrativa serà de 4 fulls; en poesia, de 100 versos.

En anglès i en francès només se convoca una categoria: narrativa (relat breu).
L’extensió dels relats ha de ser la següent:
          – 1r cicle: entre 100 i 150 paraules.
          – 2n cicle: entre 250 i 300 paraules.
          – Batxillerat: més de 400 paraules.

 

Presentació dels treballs

 Els treballs s’hauran de presentar escrits a ordinador, a doble espai, lletra Times New Roman, mida 12, per les dos cares i per duplicat.

 Hauran d’anar signats amb un pseudònim i s’hauran de lliurar les dos còpies dins d’un sobre tancat. En l’exterior d’aquest sobre caldrà que hi figuren clarament les següents dades:
          1. El pseudònim.
          2. Nivell acadèmic (primer cicle d’ESO, segon cicle d’ESO, batxillerat)
          3. Modalitat (narrativa, poesia)
          4. Llengua (català, castellà, anglès, francès)

Dins del mateix sobre tancat, juntament amb el treball presentat, s’haurà d’afegir un altre sobre més petit, també tancat. En l’exterior d’aquest sobre petit s’haurà d’escriure el pseudònim. Dins d’aquest sobre, en un paper, caldrà que hi figuren les següents dades:
          1. Nom de l’alumne autor del treball.
          2. Nivell a què es pertany (1r, 2n, 3r, 4t d’ESO; 1r, 2n batxillerat)

 Els treballs se lliuraran a la consergeria de l’institut. La data límit de lliurament serà el dia 7 d’abril, dimecres, abans de les 13h.

 

Premis i jurat

 Hi haurà un únic primer premi per a cada categoria (narrativa i poesia), per a cada nivell (1r cicle d’ESO; 2n cicle d’ESO; batxillerat) i per a cada una de les llengües en què es presenten els originals (català, castellà, anglès i francès).

 El premi serà un llapis USB de 8 Gb de memòria i un llibre, per a cada categoria i nivell. Els alumnes guanyadors rebran el premi i un diploma durant l’acte de celebració de la diada de Sant Jordi.

 Un mateix alumne pot presentar-se, si vol, a totes les categories del seu nivell. Podrà guanyar en les diferents categories, per la qual cosa obtindrà el diploma corresponent, però només podrà acumular un premi. En aquest cas, el premi s’entregarà al segon classificat.

 El jurat estarà format per membres del Departament de Llengües i de Llengües Estrangeres. Les seues decisions seran inapel•lables. El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi si el nivell de les obres presentades no arriba al mínim que es considera exigible.

14è Premi de literatura PROTAGONISTA JOVE 2009

L’IES participa novament en aquest premi  de literatura queprotagonista té com a propòsit estimular la lectura d’imaginació en els nois i noies.

Els participants, dividits en dos categories (1r cicle  i 2n cicle d’ESO), hauran de llegir quatre llibres i es constituiran com a jurat per tal de presentar-los davant dels seus companys i, entre tots, votar aquell que consideren millor. Hauran de donar a cada llibre una puntuació: 4 per al més ben valorat, 3 per al segon, 2 per al tercer i 1 per al quart.

Els participants d’enguany són:

– Primer Cicle:

1r ESO: Laura Negre, Àlex Martí, Jaume Monllau

2n ESO: Laura Pujol, Xavier Martínez, Imma Marro, Àlex Ferré, Núria Falcó, Lídia López, Estefanía Tene

2n Cicle:

3r ESO: Joan Moreso, Laia Igelmo, Sebastià Castañeda, Doralina Doragomir, Naoar Ezzahery, Clàudia Galve, Òscar Duran

4t ESO: Joana Figueras, Anna Sànchez, Alícia Bertomeu, Xavier Caballé, Albert Abril, Ramon Prada, Josep Molla

Els centres i biblioteques que intervinguen en el Premi de Literatura «Protagonista Jove» rebran un diploma que els acreditarà com a membres del Jurat i participaran en el sorteig de tres lots de llibres (segons participen en un grup, en dos o en tres), d’uns cinquanta títols cada lot, que concediran les editorials que hauran publicat els llibres més votats.

Podeu saber més detalls de tot plegat (els títols escollits per a l’edició d’enguany, per exemple), a la següent adreça: http://www.clijcat.cat/consell/catala/protagonista.php.