PAU 2016

Orientacions sobre les proves de Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura per a les PAU 2016

En aquest document podeu consultar les modificacions que ja es van introduïr el curs passat a la prova, els continguts que hi tindran més incidència i el barem de correcció dels escrits. Aquesta informació es pot complementar amb els documents sobre l’Estructura de la prova de Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura per a les PAU 2016, que podeu trobar clicant sobre aquests enllaços: Llengua catalana / Llengua castellana / Literatura catalana

PAU 2016

Sin títuloSi voleu comprovar el vostre grau de preparació en les diferents matèries d’examen, entreu en l’aplicació Posa’t a prova i hi trobareu tests interactius amb qüestions de diferents matèries de les PAU.

Podeu visitar també el següent enllaç si voleu veure les proves de Llengua Catalana, Lengua Castellana i les de les optatives Literatura Catalana i Literatura Castellana. Són els exàmens de les convocatòries de juny i setembre de les darreres Proves d’Accés a la Universitat. Aneu practicant aquí.

CONCURS LITERARI SANT JORDI 2015

Sant JordiIII Premis Manuel Aznar

El Departament de Llengües de l’Institut de Camarles organitza un any més la convocatòria del concurs Sant Jordi, de narrativa curta i de poesia.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Nivells i categories

– Hi haurà 3 nivells de participació, per edats: un per a primer cicle d’ESO, un per a segon cicle d’ESO i un altre per a batxillerat. El tema serà lliure.
–  Podran presentar-se treballs en català i en castellà.
–  Hi haurà dos categories: narrativa i poesia.
L’extensió màxima en la categoria de narrativa serà de 4 fulls; en poesia, de 100 versos.
Presentació dels treballs
–  Els treballs s’hauran de presentar escrits a ordinador, a doble espai, lletra Times New Roman, mida 12, per les dos cares i per duplicat.
–  Hauran d’anar signats amb un pseudònim i s’hauran de lliurar les dos còpies dins d’un sobre tancat. En l’exterior d’aquest sobre caldrà que hi figuren clarament les següents dades:
  1. El pseudònim.
  2. Nivell acadèmic (primer cicle d’ESO, segon cicle d’ESO, batxillerat)
  3. Modalitat (narrativa, poesia)
  4. Llengua (català, castellà)
Dins del mateix sobre tancat, juntament amb el treball presentat, s’haurà d’afegir un altre sobre més petit, també tancat. En l’exterior d’aquest sobre petit s’haurà d’escriure el pseudònim. Dins d’aquest sobre, en un paper, caldrà que hi figuren les següents dades:
  1. Nom de l’alumne autor del treball.
  2. Nivell a què es pertany (1r, 2n, 3r, 4t d’ESO; 1r, 2n batxillerat)
–  Els treballs se lliuraran a la consergeria de l’institut. La data límit de lliurament serà el dia 10 d’abril, divendres, després de Setmana Santa.
Premis i jurat
–  Hi haurà un únic primer premi per a cada categoria (narrativa i poesia), per a cada nivell (1r cicle d’ESO; 2n cicle d’ESO; batxillerat) i per a cada una de les llengües en què es presenten els originals (català, castellà).
–  El premi serà un lot de llibres, per a cada categoria i nivell. Els alumnes guanyadors rebran el premi i un diploma durant l’acte que se celebrarà en la jornada de Sant Jordi.
–  Un mateix alumne pot presentar-se, si vol, a totes les categories del seu nivell. Podrà guanyar en les diferents categories, per la qual cosa obtindrà el diploma corresponent, però només podrà acumular un premi.
–  El jurat estarà format per membres del Departament de Llengües. Les seues decisions seran inapel·lables. El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi si el nivell i presentació de les obres presentades no arriba al mínim que es considera exigible.
Camarles, 17 de febrer de 2015

La Companyia del Nyiguit ens representa “El Cafè de la Granota”

DSCF7909
Després d’haver treballat durant el primer trimestre l’obra El Cafè de la Granota, els alumnes de batxillerat no han pogut tindre un colofó més esplèndid que la representació teatral, a l’institut, dels contes d’esta obra de Jesús Moncada a càrrec de la Companyia del Nyiguit.

La sessió tingué lloc dijous 12 de desembre i hi assistiren els alumnes de 2n de batxillerat (que l’acaben de llegir) i també els de 1r (que la llegiran el curs que ve). Els alumnes van xalar de valent amb la ironia, el sentit de l’humor i la bona connexió que en tot moment van saber establir els actors, un dels quals, David Bo, va ser alumne del centre. Malgrat la mínima escenografia i vestuari, el resultat final té un nivell de qualitat (interpretatiu, vocal i musical) molt elevat. El diàleg final amb els alumnes és un complement ideal a l’activitat.

Esperem un altre any poder gaudir novament d’un espectacle dels seus.

De públic al programa “Divendres” de TV3

Divendres TV3 2 - Còpia        El dimecres dia 30 d’octubre, alumnes de 1r i 2n de Batxillerat van anar a Barcelona per participar de públic al programa Divendres de TV3, conduït per Xavi Coral, que presenta el programa des del plató, i per Espartac Peran, que cada setmana visita una localitat diferent.

        Van anar-hi acompanyats per les professores de Lengua Castellana i Literatura, Ana Borbón i Pilar Ezpeleta. L’objectiu d’aquest viatge era estar en un rodatge i aprendre com funcionen els mitjans de comunicació. Els alumnes que hi van anar ens han contat que va ser una experiència agradable i divertida, ja que van aprendre moltes coses sobre el món de la televisió. Alguns d’ells s’esperaven que tot fos més gran, però en realitat el plató era més reduït i no hi havia tantes persones treballant-hi. Tot estava controlat per un regidor, que anava dient al públic quan havia d’aplaudir, i també controlava el temps que havien de dedicar a cada part del programa. El so del públic és controlat des de una cabina que hi ha amagada, des d’on se l’insonoritzava quan convenia.

        El programa que van presenciar anava de temes de l’actualitat, d’interès general i de política. A més, dos persones hi van ensenyar un projecte emprenedor molt interessant.

Article elaborat per Marina Baymakova, Sara Gutiérrez i Stefania Lungu, de l’optativa Fem una revista (3r ESO), amb la col·laboració dels alumnes de batxillerat Cayla Barry, Joan Curto, Guillem Pascua i Sergi Prats.

PAU 2014

Enguany, les proves d’accés a la universitat sembla que no experimentaran canvis respecte al curs passat, pel que fa a les matèries de Llengua Catalana i Literatura i Lengua Castellana i Literatura. Les matèries de Literatura Catalana i Literatura Castellana no han sofert pràcticament cap canvi.

Des del Departament de Llengües de l’IES, se recomana als alumnes treballar amb autonomia, interessar-se per les diverses parts d’aquestes proves i preparar-se també pel seu compte, donada la retallada d’hores que s’ha imposat al batxillerat (tant en català com en castellà).

Proves PAU (2011-2013)

Podeu visitar el següent enllaç si voleu veure les proves de Llengua Catalana, Lengua Castellana i també de les optatives Literatura Catalana i Literatura Castellana. Són els exàmens de les convocatòries de juny i setembre de les darreres Proves d’Accés a la Universitat. Aneu practicant aquí

 

Llistat de capítols de “Tirant lo Blanc” que cal llegir

tirant_lo_blanc

Aquesta és la selecció dels capítols de la novel·la Tirant lo Blanc que han de llegir els alumnes de 1r de Batxillerat durant aquest primer trimestre.

Capítols seleccionats:

X. La resposta definitiva que l’ermità féu al Rei.

XI. Les gràcies que lo rei d’Anglaterra fa a l’ermità.

XII. Com lo rei anglès donà llicència a l’ermità que anàs a fer les magranes compostes.

XXVIII. Com lo rei d’Anglaterra se casà ab la filla del rei de França, e en les bodes foren fetes molt grans festes.

XXIX. Com Tirant manifestà son nom e son llinatge a l’ermità.

XXX. Com Tirant demanà a l’ermità en què pensava.

XXXI. Com Tirant pregà a l’ermità que li volgués dir quina cosa era l’orde de cavalleria.

XXXII. Com l’ermità llegí un capítol a Tirant, del llibre nomenat Arbre de batalles.

LX. Les paraules que Tirant dix al cavaller qui es combatia, com lo tingué vençut.

LXI. La resposta que Tirant féu al senyor de les Vilesermes quan li demanà lo fermall que la bella Agnès li havia dat.

LXII. Lletra de batalla tramesa per lo senyor de les Vilesermes a Tirant lo Blanc.

LXIII. Com Tirant demanà de consell a un rei d’armes sobre la lletra del senyor de les Vilesermes.

LXIV. Lo consell que Jerusalem, rei d’armes, donà a Tirant lo Blanc.

LXV. Com lo senyor de les Vilesermes devisà les armes.

LXVI. Lo raonament que lo rei d’armes, com a jutge de la batalla, féu als dos cavallers.

LXVII. Com fon feta la batalla de Tirant ab lo senyor de les Vilesermes.

LXXXV. Com fon instituïda la fraternitat de l’orde dels cavallers de la Garrotera.

XCVIII. Com Tirant ab sos companyons partiren de l’ermità e tornaren en llur terra.

XCIX. Com lo Mestre de Rodes, ab tota la religió, fon delliurada per un cavaller de l’orde.

CXVIII. Com Tirant fon ferit en lo cor ab una fletxa que li tirà la deessa Venus perquè mirava la filla de l’Emperador.

CXXVI. Com Tirant satisféu en les raons que l’Emperador li demanava.

CXXVII. Com la Princesa conjurà a Tirant que li digués qui era la senyora qui ell tant amava (fins a “Llavors ella hagué plena notícia

que per ella se faïa la festa, e fon molt admirada que sens parlar pogués hom requerir una dama d’amors” —pàg. 405).

CLVII. Com lo Soldà ordenà les sues hosts, e com començà la batalla.

CLXIII. Lo somni que Plaerdemavida féu.

CLXIV. Lo consell que los mariners donaren a Tirant.

CLXXXIX. Les grans festes que l’Emperador féu fer per amor dels ambaixadors del Soldà (fins a “L’Emperador prorrogà

lo torneig per a l’endemà” —pàg. 630).

CCXXXI. Com Plaerdemavida posà a Tirant en lo llit de la Princesa.

CCXXXIII. Rèplica que fa Tirant a Plaerdemavida.

CCLX. Resposta feta per l’Emperadriu a Hipòlit.

CCLXI. Com Hipòlit mostra de paraula la contentació que té de sa senyora.

CCLXII. Rèplica que fa l’Emperadriu a Hipòlit (fins a “…que si aquest delit li llevam seria poca admiració no aumentàs

la sua malaltia en major grau que no és.” —pàg. 760).

CCLXXXIII. Ficció que féu la reprovada Viuda a Tirant (fins a “…e la ignorància de la Princesa donà lloc a la malícia

de la Viuda.” —pàg. 805).

CDXXXIV. Com Tirant anà a Contestinoble per parlar ab l’Emperador.

CDXXXV. Gràcies d’amor que fa Tirant a la Reina.

CDXXXVI. Com Tirant vencé la batalla e per força d’armes entrà en lo castell.

CDXXXVII. Reprensió d’amor que fa la Princesa a Tirant.

(La citació de pàgines es refereix a l’edició de Martí de Riquer, Barcelona: Ariel, 1979