Per al professorat el treball a l’aula amb dispositius mòbils representa un gran repte. Per una banda, implica que l’alumnat ha de portar el seu mòbil i que el centre ha de disposar d’una bona xarxa wifi, cosa que no sempre és així. D’altra banda, s’ha de poder treballar amb grups reduïts, per controlar que estiguin fent un bon ús del mòbil.

Sí que pot resultar molt engrescador per a l’alumnat crear un audiovisual com a  producte final d’un projecte i ens pot facilitar la feina a l’aula, ja que permet aplicar una metodologia globalitzant i  poden ser avaluats des de diferents àmbits.

També s’ha de tenir en compte que utilitzar aquests recursos comporta tenir un bon coneixement del llenguatge audiovisual i dels seus aspectes tècnics: plans, localitzacions, so, il·luminació. Per tant, l’alumnat ha de planificar i decidir què volen destacar per obtenir el seu audiovisual final.