205px-Red_socialLa importància de la seguretat a Internet és un aspecte fonamental. Entre tots hem de fer que l’alumnat sigui conscient que l’ús de les tecnologies requereix una sèrie d’hàbits necessaris per preservar la seva privacitat. La nostra tasca com a docents consisteix en parlar amb ells sobre com protegir les seves dades i  ajudar-los a utilitzar Internet d’una manera segura.

El repte principal és conscienciar-los que han d’evitar possibles situacions de risc causades per un mal ús de les xarxes socials. Un dels riscos més importants és el desconeixement que sovint té l’alumnat en tot allò que fa referència a la protecció de les dades personals: el nom, l’adreça, fotografies, enregistraments de la veu, etc.; tot allò que els identifica davant els altres i que podria arribar a circular per Internet sense cap control.

Tanmateix el respecte pels drets d’autoria i les llicències de publicació, un tema desconegut entre el nostre alumnat,  ja que quan comparteixen arxius o copien textos, imatges o dibuixos d’un web, no ho tenen en compte ni citen els fragments de llibres o l’autor de les imatges.

Un bon espai on recollir i donar a conèixer aquestes pautes  és el pla TAC, una eina a disposició de tot el professorat que ens serveix de guia a les aules.

Imatge-resum: De geralt – https://pixabay.com/es/%C3%A1rbol-estructura-redes-internet-200795/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63539823