Em resulta difícil entendre el treball per projectes sense l’ús de les TAC, ja que la metodologia cooperativa i la tecnologia desperten un gran interès de l’alumnat.  Enriqueixen el procés d’aprenentatge, facilita la participació de tots els membres i permet que cada alumne o alumna evolucioni segons les seves necessitats i interesos. Dit d’aquesta manera sembla perfecte, oi?

 La maduresa digital de l’alumnat ha de ser un pilar principal de la seva formació com a persones,  al seu dia a dia i a la seva projecció de futur juntament amb l’avaluació competencial, que permet avaluar donant prioritat a les seves habilitats

Font de la imatge: By Lefflerd – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47961924