En aquest món 2.0 en el que vivim envoltats en tot moment de tanta informació, aquest recull d’informació sobre l’EPA, la identitat digital i l’aprenentatge social m’ha fet reflexionar sobre la seva possible aplicació a l’aula i he arribat a la conclusió que l’alumnat pot elaborar el seu propi espai personal d’aprenentatge, com a recull dels seus aprenentatges i materials a l’hora que serveix per compartir-ho d’una manera més àgil. Aquesta és una bona manera de construir amb ells la nostra xarxa d’aprenentatges. Tanmateix, resulta una eina d’avaluació i seguiment de tot el seu procés.

Sempre s’ha de llençar un crit d’alerta sobre l’autoria dels continguts. L’alumnat ha de prendre consciència que la gestió i l’accés a la informació digital comporta possibles riscos: saber distingir els continguts apropiats, la privacitat, la creació d’una identitat digital entre d’altres.

El nostre repte com a docents és que el nostre alumnat 2.0 desenvolupi l’habilitat de saber gestionar d’una manera crítica i responsable tot el que l’envolta.