ACTIVITAT 1

ACTIVITAT 1: EL MAPA MUNDI DE PAU CASALS

Treballarem en parelles. Els vostres mestres us repartiran un mapa del món buit per ubicar els llocs més interessants i els fets més destacats de la biografia d’en Pau Casals.

CdA Mapa mundi Pau Casals

Després, ho col·locarem entre tots en un mapa gegant que penjarem al passadís.