ACTIVITAT 4

ACTIVITAT 4: AUDITORI

Afficher l'image d'origine

1. Treballarem en parelles, organitzats pels grups groc-lila de filosofia/anglès. Trieu el vostre company de feina.

2. Descarregueu aquest arxiu en l’ordinador. Obre’l com a word.

CdA EL VENDRELL AUDITORI

3. Deseu aquest arxiu a l’ordinador amb el nom dels dos integrants del grup + Auditori (Exemple: Enric Christina Auditori) a la T:\CICLE_MITJÀ\4t\CdA Vendrell

La ruta per desar un arxiu a l’ordinador és Arxiu- Desar com (escriure el nom de l’arxiu i buscar l’ubicació a l’ordinador)-Acceptar.

4. Llegiu amb molta atenció les preguntes i busqueu la informació necessària a través d’internet amb el buscador www.google.es

5. Finalment, escriviu en el vostre document les respostes a cada una de les preguntes.

6. Un cop finalitzada tota l’activitat… torneu a desar el document en la mateixa ruta.