ACTIVITAT 2

ACTIVITAT 2: SÓC UN VIOLONCEL·LISTA

A partir d’una imatge on surt un violoncel·lista i la teva fotografia, farem veure que som nosaltres qui toquem. A continuació, pintarem i decorarem el dibuix amb la major creativitat possible.

CdA Sóc un violoncel·lista

La fotografia de cada un de vosaltres està en aquesta ubicació dins de l’ordinador:

T:\CICLE_MITJÀ\4t\CdA Vendrell