Els Ambients d’Aprenentatge

El treball mitjançant els ambients d’aprenentatge consisteix, bàsicament, en una manera diferent d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials per tal de propiciar i construir un lloc d’aprenentatge lliure que sorgeix de l’espontaneïtat. En aquest ambient l’infant és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge: investiga, prova, assaja, modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa… Els nens i nenes troben diferents materials i situacions. Això fa que es desenvolupi en molts aspectes com: l’autonomia, la relació amb els altres, la iniciativa personal. A més els materials dels ambients ofereixen un ampli ventall de possibilitats .