CONSELL ESCOLAR

Consell Escolar
El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

El Consell Escolar de l’Escola Nova està integrat per:

– La Directora, que el presideix.
– La Cap d’Estudis.
– La Regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament
– Representants de mestres que s’elegeixen pel claustre.
– La representant del Personal d’Administració i Serveis, elegit per i entre aquest personal.
– Representants de l’AMPA
– La secretària, que no és membre del consell escolar però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

Els membres són escollits cada quatre anys entre tots els components dels sectors implicats.

A continuació, es presenta un resum dels acords presos en les reunions del Consell Escolar.

En el consell escolar del dia 15 de desembre de 2010 es va parlar de :
L’Aprovació del canvi de dates de les colònies de P4 i P5 en funció de la sol·licitud de jornada continuada pel mes de juny d’aquest curs, de l’aprovació del canvi de data de la festa de lliure disposició del dia 10 de juny pel 7 de gener de 2011.
Es presenta la revisió del simulacre del Pla d’evacuació de centre que es va fer. Es va aprovar l’horari de la mestra Eva Muñoz que s’incorporarà d’una baixa maternal amb reducció de jornada i es va aprovar l’ocupació del centre pels Casals de Nadal i Setmana de Febrer proposats per Piquitxell.
Es demana que es puguin utilitzar les instal·lacions municipals (Ateneu, Poliesportiu,camp de futbol ) per part de l’escola per a fer diferents tipus d’activitats tot respectant els altres centres del municipi. Se´ns comunica que l’ús del poliesportiu per a fins diferents a l’esportiu és difícil ja que caldria protegir el terra.
A més a més, vam parlar de les obres que per ara segueixen els terminis establerts.

En el consell escolar del dia 26 de gener de 2011 es va parlar de :
L’aprovació del pressupost 2011 i de la revisió del pressupost 2010 tenint en compte totes les despeses i els ingressos reals que s’han fet (aquests documents es troben a l’escola per a que qualsevol persona ho vulgui consultar).
S’aprova el projecte lingüístic del centre. (aquest document es troba a l’escola per a que qualsevol persona ho pugui consultar).
S’explica el protocol que es seguirà en cas d’ alerta meteorològica, que és l’escrit referent al tema que ha arribat a les famílies.
S’informa que en David té una llicència i que està substituït per la Jessica que fa les classes d’E. Física i Psicomotricitat. Per fer l’anglès de 2n s´han fet canvis en l’horari de l’Albert intentant que cap grup es senti perjudicat.
Referent a l’estat de les obres, s’informa als membres del Consell escolar de totes les converses fetes per part de direcció amb el departament fins el moment, de les converses fetes per part de l’Ajuntament i de la presidenta de l’AMPA.Es recull el neguit de les famílies per que no es veu clar l’inici de les obres.

Resum del 1r Consell Escolar del curs 2011
Data: 03-10-2011

1.- Es presenta l’equip de professionals que s’ha incorporat nou aquest curs al centre i els que ja no en formen part. També els organismes externs que intervenen amb algun professional al centre (EAP, Ajuntament…)

2.- Es presenten els nous equipaments instal·lats per a poder començar el curs: el mòdul nou, ampliació de l’espai del pati i s’expliquen alguns incidents respecte a la posada en funcionament dels espais.

3.- Es transmet la informació sobre l’ajornament de la construcció de l’edifici. Per ara, sense més informació.

4.- Es presenten les activitats extraescolars del curs que comença.

5.- S’aprova l’organització de l’hora de sortida de la piscina per P4 i P5 així com la d’Ed. Física d’Educació Primària, des del pavelló.

6.- S’aproven les colònies i sortides del curs.

7.- Es crea la comissió de coeducació al Consell Escolar.

8.- S’informa sobre el curs de “Matemàtiques Montessori” que es durà a terme a l’escola, com a formació de centre.

9.- S’informa de què és i com funciona el Suport Escolar Personalitzat. (SEP)

10.- En el torn obert d’intervencions es parla sobre la informació que reben les famílies sobre les tasques escolars dels seus fills i filles, la línia pedagògica de l’escola, etc. També es parla de crear un sistema de comunicació més dia a dia sobre la feina a l’aula que fan.
Les famílies parlen sobre la Comissió del Parlament de Catalunya.

Resum del 2n Consell Escolar del curs 2011-12
Data: 04-12-2011

1.- Es presenta la mestra coordinadora de riscos laborals i s’explica com va funcionar el simulacre d’evacuació fet amb tots els alumnes i personal del centre. S’afegirà al procés d’evacuació el procediment a seguir en cas d’emergència.

2.- Es presenta el Pla Anual, que ara ha incorporat els acords derivats de la presentació de la Memòria Anual el darrer curs i s’aprova.

3.- Es presenta la revisió del pressupost de 2011 i s’aprova.

4.- L’Ampa presenta la seva Federació Esportiva.

5.- S’informa sobre alguns canvis als ítems de l’informe d’ Educació Infantil per fer-lo més aclaridor. S’informa sobre l’elaboració dels corresponents a 3r de primària en quant a objectius i continguts.

6.- Es comenta que entri a signatura l’inici d’obres de l’edifici escolar durant el gener de 2012.

7.- Des de l’AMPA s’explica la necessitat de la figura dels pares i mares delegats de classe.

Resum del 3r Consell Escolar del curs 2011-12
Data: 1-2-2012

1.- Es presenten, en forma de proposta, els pressupostos de l’any 2012. S’informa sobre les mesures de distribució de les partides pressupostàries.

2.- La representant de l’Ajuntament assegura que s’augmentarà la subvenció municipal per compensar equitativament el que reben totes les escoles del poble.

3.- S’informa que l’equip directiu ha sol·licitat disposar d’un auxiliar de conversa dins el Programa d’Aprenentatge de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament pel 2012-13. Es tracta d’acollir, com escola, un estudiant estranger adult, parlant nadiu d’anglès que intervé en les activitats de les aules i interactua en anglès amb els alumnes.

4.- S’informa de la reunió que properament mantindrà l’equip directiu amb el Departament d’Ensenyament sobre la imminència de l’inici de les obres de l’edifici.
La Regidora d’Ensenyament informa sobre les gestions que està fent l’Ajuntament pensant en l’ampliació de l’escola quan ocupi l’edifici nou.

5.- Es posposa l’actualització del Projecte Lingüístic de centre, esperant la propera reunió del claustre.

6.- Es presenta el Projecte de Direcció pel curs vinent i s’explica el funcionament del procés de tria de l’Equip Directiu.

7.- Es proposa el canvi de nom de l’escola, proposta que sorgeix de la Junta de l’AMPA, recolzada pel claustre. S’aprova tramitar que el nom definitiu esdevingui: Escola Nova Carme Mauri.

8.- En el torn d’intervencions es parla dels avisos de risc sanitari que hem hagut de fer a l’escola, avisos d’emergència meteorològica, comissió permanent per acabar d’elaborar la normativa de funcionament de centre NOFC, proper Consell Escolar Municipal, etc.

Resum del 4rt Consell Escolar del curs 2011-12
Data: 29-2-2012

1.- Aprovació de les normes de convivència.
Aprovació de part de les normes de funcionament i organització de centre NOFC , després de llegir el punt 6 de les normes de convivència i fer-hi aportacions diverses.

2.- Comissió de selecció del director.
Es crea la comissió de selecció de l’equip directiu, on hi seran quatre mestres del claustre i quatre membres del Consell Escolar.

3.- El torn obert d’intervencions.Serveix per explicar a les representants de les famílies la carta sobre les modificacions que ens calen a l’edifici de l’escola que s’està construint, enviada al Director dels Serveis Territorials Josep Maria Pérez Rodríguez. La Directora, Míriam Pérez, la llegeix i es va comentant apartat per apartat, per tal que en tinguin la informació per aportar a l’Assemblea de l’AMPA que es farà properament.

Resum del 5é Consell Escolar del curs 2011-12
Data: 23-5-2012

1.- L’Equip Directiu pel curs 12-13.
En Ferran Casanovas va presentar un projecte de direcció però, durant el procés, va agafar la baixa mèdica i per aquest motiu es va aturar el projecte de selecció. Des d’inspecció s’ha proposat el mateix equip directiu que hi ha aquest curs i es continuarà amb el mateix projecte. Segurament, el curs vinent s’haurà de tornar a fer un procés de selecció de nou Equip Directiu.

2.- No adjudicació auxiliar de conversa
Es va sol·licitar al Departament d’Ensenyament que se’ns destinés un estudiant nadiu de parla anglesa pel 2012-13 com a auxiliar per practicar l’anglès parlat amb els nens i nenes de l’escola. Però no ens l’han concedit, esperem el proper curs.

3.-Denegació de la sol·licitud d’una Tècnica d’Educació Infantil
Es va demanar al Departament d’Ensenyament una tècnica d’educació infantil de reforç per a P3; tenint en compte que complim els requisits, però degut a la situació econòmica en la que ens trobem no ens ho han concedit.

4.- Informació sobre les obres de l’edifici nou.
Es comunica que el Departament d’Ensenyament va informar que, l’empresa que s’havia d’encarregar de fer l’estructura de l’edifici havia fet fallida i per aquest motiu seria impossible tenir les obres finalitzades el mes de setembre. El Departament ja ha assignat una altra empresa i la construcció segueix endavant, malgrat un retard de terminis.
L’alcalde de Cervelló es va comprometre, en la reunió mantinguda, a fer-se’n càrrec del lloguer d’un mòdul pel temps que haurem de romandre a les instal·lacions actuals. Un mòdul que contindria una aula i que s’ubicaria al costat del mòdul del menjador.

5.- Novetats personal docent 12-13
Des del Departament d’Ensenyament ens concedeixen poder demanar quatre mestres no definitius, perquè continuïn al centre pel proper curs. S’ha de crear una comissió per a decidir quins són aquests mestres. Aquesta comissió ha d’estar formada per l’equip directiu i dos mestres del claustre

Torn obert d’intervencions.
– Centre formador. S’aprova presentar la petició al Departament per esdevenir centre formador d’estudiants del grau de mestre en pràctiques.
– Presentació projecte PILE. S’aprova presentar el projecte PILE de llengua estrangera per treballar la plàstica en anglès i poder dedicar més hores als idiomes a l’escola.
– Presentació sortides del projecte. S’aproven les sortides dels projectes de P3,P4 i P5 a Cal Castillo, Cosmo Caixa i MNACTEC.- Situació substitucions. S’informa dels canvis que hi ha hagut a nivell de cobrir baixes de mestres del Departament d’Ensenyament. Des del maig al juny no es cobriran els primers cinc dies lectius (en cas de baixes de llarga durada o de simultaneïtat de baixes, si es cobreixen des del primer dia)
– Suplència de baixes. A partir de setembre, es cobriran les baixes a partir de deu dies lectius (en cas de baixes de llarga durada o de simultaneïtat de baixes, si es cobreixen des del primer dia)
– Reciclatge oli. S’informa d’un projecte de reciclatge d’oli que es proposa a nivell d’escoles del municipi, es pot treballar de manera transversal molts conceptes i valors pedagògics. Com l’empresa té uns guanys amb aquest oli, es proposa que, per exemple, pagui un viatge a l’empresa de reciclatge per a veure el procés que es fa amb aquest oli que els nens i nenes porten. Es mirarà com portar-ho a terme.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *