PROJECTE

pec caràtula

La Tordera vol ser un centre obert, integrador i de qualitat.

El nostre projecte educatiu prioritza la relació de les famílies amb l’escola com a eix fonamental del qual partim per compartir l’acció educativa.

Conèixer millor els nostres alumnes, establir criteris educatius comuns, fer-los participar i també donar a conèixer a les famílies la funció de l’escola, són objectius que concretem amb:

  • Espais de trobada per a pares i mares.
  • El respecte pel procés d’adaptació, facilitant l’entrada dels pares i de les mares a l’escola.
  • Participació de les famílies en sortides, tallers, festes i en activitats programades a l’aula.

Els principis que guien la nostra acció educativa tenen com a objectiu oferir una formació de qualitat:

  • Els nostres models d’ensenyament – aprenentatge parteixen d’una visió global de l’infant i de les seves famílies.
  • Entenem que cal construir un currículum integrat que ajudi a desenvolupar un pensament global i crític davant una realitat complexa.
  • Creiem que cal respectar els processos individuals i potenciar la funció del grup en els aprenentatges.
  • L’adquisició i el desenvolupament dels llenguatges són una eina essencial, funcional i necessària en el procés de formació.

El Projecte Educatiu de la Tordera marca tres àmbits d’actuació:

1) Escola Verda, per créixer amb consciència crítica i transformadora de la realitat. Des del curs 2005-06 tenim el distintiu d’Escola Verda atorgat pels Departaments de Medi Ambient i d’Educació i el 2013 vam obtenir el Premi Europeu de l’Energia Sostenible, formant part del projecte d’estalvi energètic 50/50 de la Diputació de Barcelona.

2) Foment de l’ús de les noves tecnologies (TAC), com a eines emergents en l’aprenentatge escolar.

3) Treball amb la comunitat i espai de trobada, amb la voluntat d’oferir diàleg i reconeixement mutu. L’escola com a eina de la comunitat.

Entenem les sortides i colònies com una activitat molt important per a la socialització i l’aprenentatge fora de l’àmbit escolar. Programa pel foment del gust per la lectura i la dinamització de la mediateca escolar i, també, participació del Pla d’Entorn de Sant Celoni on s’interactua amb altres escoles i entitats de la vila.

Projecte de Jornada continuada (portada a votació):

La Tordera a la televisió:

la tordera a la tele

Cliqueu la imatge i podreu veure el programa Para todos la 2, on es debat com hauria de ser l’escola del futur.