SECRETARIA

HORARI D’ATENCIÓ A SECRETARIA: De dilluns a divendres de 8:30 a 9:00 h. Dimarts i divendres de 15:00 a 16:30 h.

CIRCULARS QUE ES REPARTEIXEN ALS ALUMNES. Si no us arriben a casa, les podeu descarregar i imprimir. Recordeu que les heu de portar signades a Secretaria o al tutor/a de l’alumne/a. Trobareu també una bústia a la finestra de Secretaria. Gràcies.

Us informem que l’autorització d’imatge que vàreu signar el curs passat segueix tenint vigència per aquest curs, sempre i quan no comuniqueu el contrari a la Secretaria de l’escola.

Així mateix us fem saber que els cobraments de les quotes escolars d’aquest curs, corresponents a material, sortides i colònies escolars, se seguirà fent efectiu d’acord amb les darreres dades bancàries que consten a la Secretaria de l’escola.

Si heu fet algun canvi en les vostres dades personals (adreça, telèfon, correu electrònic, dades bancàries, etc.), comuniqueu a la Secretaria.

➡  Full dades bancàries alumnes

➡  Autorització d’imatge digital

➡ Autorització per assitència o justificant de no assistència a una excursió

Autorització sortides curtes

➡  Sol.licitud sortir en horari escolar (L’adult ha de venir SEMPRE a recollir l’alumne/a a Consergeria.)

➡  Sol.licitud sortir en horari escolar 1 dia setmana tot el curs

 ➡ Autorització alumnes primària marxar sol a casa

➡  Alumnes d’ESO que NO poden marxar sols a casa quan acaben les hores lectives

Autorització servei SAP La Tordera

Història clínica

DOCUMENTS PER A SOL·LICITAR FER VAGA. Cal presentar-los 48 h. abans a la Direcció de l’Institut. Només poden exercir el seu dret a vaga els alumnes de 3r i 4t d’ESO:

Normativa sobre el dret de vaga

Acta reunió alumnat

Autorització de no assistència alumnat menor d’edat

Comunicació de no assistència col·lectiva