AGROBOTIGA KM 0

AGROBOTIGA KM 0

Jofre, Marc i Isidre.

Forma jurídica: Societat Limitada

Descripció: És una botiga de productes locals, on s’hi vendrà productes dels pagesos de la zona, per tant vendrem Km0, i ecològic. Vendrem avellanes, ametlles, oli, olives, vi, vinagre, fruita fresca, dolços de les pastisseries locals, etc. La botiga estarà situada en la zona més transitada de L’Espluga de Francolí.

Justificació: És una botiga perquè els pagesos puguin vendre els seus productes a un preu raonable i més just del que és ara, i perquè la gent pugui disfrutar d’aquests productes, d’aquesta manera tots hi sortim guanyant.

Innovació: Tindrem una pàgina web on es podrà comprar tots els productes i en menys de 2 hores (només servei a domicili a la Conca de Barberà) ja s’haurà fet l’entrega .

Organigrama:
– Cap de màrqueting i publicitat: Marc
– Cap de la pàgina web: Isidre
– Cap de venda: Isidre
– Cap de proveïdors: Isidre
– Cap del servei a domicili: Jofre
– Cap de comptabilitat: Jofre

PART (2)

Anàlisi DAFO:

Punts dèbils

Punts forts

Factors interns

Debilitats: no ens produïm el producte.

Són productes estacionals.

Fortaleses: productes de km 0.

Factors externs

Amenaces: hi ha competència forta.

Oportunitats: augment de la demnda a domicilis.

Canvi d’hàbits dels clients (cada dia hi ha més gent que compra per internet).

Anàlisi de la competència:

Hi ha projectes semblants a l’entorn. També hi ha algun productes nostres a diferents botigues. La nostra competència seria el Garcia Vicent, que està a l’Espluga i Montblanc. Té uns preus raonables, però pude una mica cars.

Anàlisi del públic objectiu/clients:

El nostre producte va dirigit a la gent de l’Espluga i de la Conca. El client objectiu busca un producte de qualitat i a un preu just. Lo més important és que el client li agradi i hi hagi un boca a boca.

El producte: bé o servei.

Els productes seran les fruites i verdures dels pagesos de la zona, alguns productes de les pastisseries locals i també alguns productes dels cellers de la zona.
La nostra marca es dirà Agrobotiga KM0

La nostra estratègia de marca serà tenir un producte de KM0, ecològic i de qualitat. Tindrem una pàgina web on hi haurà tots els productes i també hi haurà l’opció de comprar online i servei a domicili, per tota la Conca de Barberà.

Ens agradaria que la gent del poble ens comprés els productes frescos (fruita i verdura), i que els turistes compressin el vi, oli, carquinyolis, neules, etc.

El preu:

El preu d’alguns productes seria el mateix que a altres botigues. El preu dels productes dels pagesos seria consensuat i just, en el que els dos hi sortiriem guanyant.

Distribució:

El nostre producte es vendrà a la botiga, i també hi haurà servei a domicili, i tindrem una furgoneta.

Promoció:

Farem publicitat per les xarxes socials i per la pàgina web.

Farem publicitat per les xarxes socials i per la pàgina web.

Innovació: Sistema Informàtic: Torre de Servidor, Ordinador operatiu per la Gestió, la Facturació i amb el Programa de Comptabilitat
Proveïdors: Pageos de Proximitat
->Cooperatives

Material Físic -> Local, Vehicles, Persones Assalariades

Objectiu de La Producció -> La Compra i Venta de productes de proximitat.

guió del pla d’empresa

 

1. PROJECTE EMPRENEDOR: anomenarem i descriurem de manera breu un projecte emprenedor, amb detall. En aquesta descripció hauran de quedar perfectament establerts: 

a) Presentació de l’empresa i persones emprenedores: nom de l’empresa, membres fundadors i tipus de forma jurídica escollida. 

b) Descripció: en què consisteix, descripció acurada del nostre producte o servei, com es posarà a la pràctica.

c) Justificació: a quina necessitat respon? Com cobrirà o respondrà a aquesta necessitat? Per exemple: si la meva idea de negoci és un semàfor amb sorolls és perquè respon a la necessitat d’orientar a persones amb problemes de ceguesa.

d) Innovació: de quina manera innovadora respondrà la meva idea a aquesta necessitat? És probable que aquella necessitat detectada ja estigui coberta per alguna altra empresa. Caldrà justificar perquè la nostra idea ho fa de manera més innovadora i diferenciada.

e) Organigrama de l'organització.

2. PLA DE MÀRQUETING: Anàlisi del nostre entorn immediat 

a) Entorn: Fer un anàlisi DAFO, per saber quines són les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats del vostre projecte. 

b) Anàlisi de la competència: Hi ha projectes o negocis semblants a prop? hi ha productes semblants al nostre? Qui és la nostra competència directa? On es localitza? Quins preus té?

c) Anàlisi del públic objectiu/clients: A qui va dirigit el producte o servei? Característiques del client objectiu. 

d)  El producte: bé o servei. 
- Característiques i disseny.
- Marca: nom i logotip. En cas de tenir diversos productes especificar quina serà la nostra estratègia de marca.
- Envàs si en té o si en cal (si feu un blog o un web serà l’envàs del projecte). Cal fer disseny de l’envàs i explicar tot el que sabem del mateix.
- Posicionament que us agradaria tenir en el mercat.

                 
e) El preu: quin preu li posarem i els criteris utilitzats d’establiment del preu del producte i estratègia de preus. (pot ser primer cal primer saber els costos abans de calcular el preu).

f) Distribució: explicar com i on es distribuirà el vostre producte. (local, online,...)

g) Promoció: Estratègies de publicitat, promoció de les vendes etc. 

Caldrà fer un anunci publicitari (Cartell publicitari (www.piktochart.com) o Vídeo de màxim 1 minut) promocionant el nostre producte. Recordeu que li podeu posar un eslògan que atregui l’atenció del consumidor. 
Recordeu que la publicitat a d’anar d’acord al vostre producte, públic objectiu i posicionament en el mercat. 


3. PLA DE PRODUCCIÓ: Com serà el nostre projecte o producte? 

a) Relació de recursos (materials, persones assalariades, tecnològics...) que es preveu que pot necessitar el nostre projecte. Maneres possibles d’aconseguir-los. 

4. PLA FINANCER I INVERSIÓ: Quants diners necessitem?

a) Pressupost. Quantificar els ingressos i despeses del projecte. Un llistat de les despeses que estimeu. Per a això contemplarem com a Cost Fix el lloguer d’un local al barri que vulgueu1 i del que haureu d’annexar les fotos.  També si teniu estimat contractar una persona estimarem un cost de 1000€ per treballador (no contempleu el vostre sou). El cost variable unitari el que estimeu que us costarà produir una unitat del vostre producte.

b) Com aconseguiràs els diners inicials necessaris per engegar el projecte? 

business plan blog