Treballem a l’aula

Un cop, cadascú ha buscat la seva informació, és hora de començar a treballar!

Com ho farem? Dons ben fàcil, el treball el realitzarem en tres sessions, com tres fases tindrà aquest treball. Ho farem a través de la tècnica del puzle D’Aronson.

  •  Primera sessió: formarem grups heterogenis de 5 persones, en direm grups d’experts. Cada un d’aquests grups treballarà un període de la Història diferent. Així doncs tindrem 6 grups (antiguitat, renaixement, barroc, classicisme, romanticisme i segle XX).

Cada grup haurà de posar en comú la informació que ha buscat i trobat cadascú (per això és important que portéssiu els deures fets) i haureu de  seleccionar allò més rellevant per tal de formar un únic document entre tot el grup.

Es tracta de posar-vos d’acord, debatre les idees de cadascú i de seleccionar la informació trobada. És un treball en grup!!