Guia Didàctica

Títol unitat didàctica: Història de la Música

Curs: 5è Primària

Objectius:
 1. Descobrir els diferents períodes de la música.
 2. Cercar i explorar les diferents etapes i els aspectes més importants de la història de la música.
 3. Mostrar curiositat i interès pel coneixement de compositors, obres i èpoques
 4. Adquirir nocions sobre alguns autors i obres
 5. Enumerar, classificar i caracteritzar els períodes de la Història de la Música.
 6. Treballar en grup tot aportant informacions i mostrant respecte pels companys.
Competències:
 • Comunicativa lingüística i audiovisual
 • Artística i Cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Aprendre a Aprendre
 • Autonomia i iniciativa personal
 • Coneixement i interacció amb el món físic.
 • Social i ciutadana
Seqüència d’activitats:
 1. Comencem!: per tal d’introduir el tema de la Història de la Música, projectarem un vídeo resum sobre història de la música: mirarem tots junts un petit vídeo resum de forma divertida l’evolució que ha fet la història de la música.
 2. Avancem una mica: també amb el projector farem un visionat d’un segon vídeo. Aquest està titulat: “historia y evolución de la música”. On un grup canta diverses cançons conegudes tot fent un breu repàs pels diferents períodes.
 3. Ens informem: de feina per a casa, hauran de buscar informació sobre el període de la Història de la Música que li ha tocat treballar.
 4. Treballem a l’aula: Ens reunirem per grups d’experts i cada nen/a a través de la seva informació recollida sobre el període ho posaran en comú i escolliran el més representatiu i més essencial. à cada grup redactarà un full amb els elements més rellevants.
 5. Treballem a l’aula 2: Els grups d’experts de cada període es separen, de forma que a cada nou grup creat hi haurà un expert de cada època. D’aquesta manera cadascú podrà exposar el període que li ha tocat. I omplir la resta de quadre amb la informació que expliquen els companys.
 6. Ho posen en comú: Utilitzarem el projector com a eina interactiva a l’aula. El que farem serà visualitzar el document que haurem d’anar omplint conjuntament amb les idees i les informacions recollides en el treball que em fet en petit grup. Així doncs a través del document que visualitzarem, anirem anotant les diferent opinions i contrastarem informacions entre els diferents grups. D’aquesta manera ens quedarà un quadre resum amb tots els períodes. Un quadre que haurà estat la feina de recerca i consens entre tots.
 7. Repassem: Després de treballar durant uns dies a l’aula la primera part de la Història de la música. Com a activitat final utilitzarem la PDI per a fer un repàs de les característiques més rellevants i per observar les diferències entre Cant Gregorià i música trobadoresca i alhora podrem fer audicions i activitats per a veure si tenim prou consolidats els continguts.
Criteris d’avaluació: 
 1. Coopera en la recerca d’informació sobre els períodes de la Història de la Música.
 2. Mostra interès en la recerca i en la informació obtinguda sobre els diferents períodes.
 3. Coneix i enumera ordenament els diferents períodes de la història de la música.
 4. Descriu correctament cada estil musical, utilitzant el vocabulari específic corresponent.
 5. Sap distingir les dues formes musicals treballades: El cant Gregorià i la música trobadoresca.
Atenció a la diversitat: 
Per a l’atenció a la diversitat es tindrà en compte tots els nens individualment, tenint present les necessitats que requereixen cada un d’ells.

En la majoria de sessions treballarem de en grups heterogenis, per tant, ja s’intentarà combinar i equilibrar els grups per tal que puguin participar de forma activa.I en la resta de sessions grupals es tindrà en compte les característiques individuals de cada infant, per tal de poder  donar resposta a les necessitats de cada un dels infants.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *