Treballem a l’aula 2

  • Segona fase seguirem treballant en grups, però ara els grups estaran formats per a un alumne de cada període. És a dir tindrem 4 grups diferents amb 6 alumnes.

Auditoria: http://aularagon.catedu.es/materialesaularagon2013/blogs/SCORM/M3_tareas/

Auditoria: http://aularagon.catedu.es/materialesaularagon2013/blogs/SCORM/M3_tareas/Licencia de Creative CommonsEste obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

 

L’activitat consistirà en explicar a la resta de companys el nostre període, ja que no l’han treballat i no saben la informació.

En aquest cas, haurem d’elaborar un document individual amb l’explicació dels companys sobre cada un dels períodes.

 

Haureu d’aprendre a explicar a companys que no han sentit a parlar mai sobre el que vosaltres heu investigat. Així doncs utilitzeu un vocabulari adequat, heu de fer unes bones explicacions per tal que puguin assolir tot el que esteu dient i alhora heu de procurar que tothom vagin seguint les vostres explicacions per tal de poder elaborar el document. Mireu si hi ha companys que tenen dubtes, si no entenen alguna cosa, etc… i alhora haurem de demostrar la vostra capacitat d’escolta activa i de respecte cap als vostres companys quan son ells els que han d’explicar.

Treballem a l’aula

Un cop, cadascú ha buscat la seva informació, és hora de començar a treballar!

Com ho farem? Dons ben fàcil, el treball el realitzarem en tres sessions, com tres fases tindrà aquest treball. Ho farem a través de la tècnica del puzle D’Aronson.

  •  Primera sessió: formarem grups heterogenis de 5 persones, en direm grups d’experts. Cada un d’aquests grups treballarà un període de la Història diferent. Així doncs tindrem 6 grups (antiguitat, renaixement, barroc, classicisme, romanticisme i segle XX).

Cada grup haurà de posar en comú la informació que ha buscat i trobat cadascú (per això és important que portéssiu els deures fets) i haureu de  seleccionar allò més rellevant per tal de formar un únic document entre tot el grup.

Es tracta de posar-vos d’acord, debatre les idees de cadascú i de seleccionar la informació trobada. És un treball en grup!!