marius_torres

Proposta d’activitats didàctiques per a treballar la lectura d’un poema de Màrius Torres:

Activitat inicial:
Caldrà cercar a la pàgina de l’AELC informació bibliogràfica de
l’autor Màrius Torres i respondre a les qüestions:

  1. Qui era?

  2. On va néixer?

  3. Quina malaltia va patir?

  4. I quin gènere literari va
    conrear?

Activitat 1: Escoltar el poema amb el text escrit a la pàgina web: Música de
poetes
http://www.musicadepoetes.com,
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?autor=221&titol=1847

Activitat 2:Subratllar les paraules que cal buscar al diccionari.

Activitat 3:
Respondre a les preguntes: A quina ciutat creus que fa referència
el poema? Com descriuries la ciutat del poema?

Activitat 4:
Explica amb les teves paraules, què creus que signifiquen aquests
versos:

Qui pogués oblidar la ciutat que s’enfonsa!
Més llunyana,
més lliure, una altra n’hi ha, potser,
que ens envia, per sobre
d’aquest temps presoner,

Activitat 5:Què et suggereix aquest poema?