AVANTATGES I DESAVANTATGES DE LES XARXES SOCIALS?

QÜESTIONS D’ANÀLISI DEL VÍDEO:

  1. Què passa en aquesta història?
  2.  Quin és el conflicte de la història?
  3. Per què passa?
  4. Només és culpable el que demana la foto íntima en tot aquest conflicte?
  5. Què passa en la 2a versió de la història?
  6. Quin missatge té aquesta història?

 

A debat:

Quins són els avantatges i quins els desavantatges de les xarxes socials?