Objectius

Els objectius d’aquest projecte són:

  • Explorar les corbes còniques des d’un punt de vista pràctic i manipulatiu.
  • Identificar les corbes còniques com a llocs geomètrics i relacionar-les amb les seves equacions.
  • Estudiar les propietats de les corbes còniques i les seves aplicacions en la tecnologia, l’arquitectura i l’art.
  • Treballar en equip per a construir un projecte comú.
  • Utilitzar el programa Geogebra per a la representació i anàlisi de les corbes còniques com a llocs geomètrics.