Com ho avaluarem?

Per avaluar el projecte s’utilitzarà la rúbrica següent:

També caldrà que omplis el formulari d’autoavaluació.