Com treballarem?

Sessió 1: Presentació

Muntarem un laboratori de còniques per aproximar-nos a aquestes corbes d’una manera més experimental i manipulativa. Caldrà que us poseu en grups de 3 o 4 persones i trieu algun dels projectes que es llisten a continuació:

 1. Estudi de les propietats de reflexió de miralls parabòlics, el.líptics i hiperbòlics (*)
 2. Disseny i impressió 3D de les seccions còniques
 3. Generador de còniques amb un làser, un motor i un mirall
 4. Construcció de les corbes còniques amb GeoGebra 3D
 5. Construcció de les corbes còniques doblegant paper
 6. Construcció de les corbes còniques com a envolvent d’una família de rectes
 7. Construcció de les corbes còniques amb cordes i persones (al pati)
 8. Construcció de corbes còniques amb xinxetes i fils

Un cop triat el tòpic, haureu de fer recerca. Cada enllaç conté informació bàsica sobre com elaborar les construccions, però potser us caldran més fonts per tal de poder realitzar la preparació del vostre projecte. Elaboreu també un llistat de material necessari per a dur a terme les vostres construccions.

(*) Gràcies a @raulf per el seu taller del DITMAE’19

Sessions 2 i 3: Ens posem a treballar!

Seieu amb els vostres companys de grup i comenceu a elaborar les construccions del vostre projecte. Vau redactar bé la llista de material? Hi ha algunes coses que no encaixen? Teniu preguntes?

Sessió 4: Les corbes còniques i les seves equacions

Les  corbes còniques són també llocs geomètrics del pla que compeixen certes propietats. Voleu investigar-ho? Feu una ullada als apunts de matemàtiques del curs i intenteu elaborar un petit estudi/anàlisi de les seves equacions i paràmetres. Si cal, ajudeu-vos del Geogebra per dibuixar-les.

Sessió 5: Les corbes còniques al nostre voltant

Cal que realitzeu una cerca més o menys acurada dels tòpics següents:

 • La història de les còniques. Qui en va parlar primer? Com es van descobrir?
 • Les propietats de les còniques i les seves aplicacions en tecnologia.
 • La presència de les còniques en l’art, la natura i l’arquitectura.

Preneu nota de tot el que heu recollit en un petit portfoli digital.

Sessions 6 i 7: Preparem l’exposició oral

Cal que prepareu una exposició oral del vostre projecte. La vostra presentació no pot superar els 10′ i ha de tenir coma mínim els punts següents:

 • Explicació de la construcció: mitjançant un vídeo o elaborant-la al mateix moment davant la classe.
 • Equacions i elements principals de les corbes còniques i relació amb la seva construcció.
 • Història de les corbes còniques.
 • Aplicacions tècniques de les corbes còniques i usos en la vida real.
 • Presència de les corbes còniques en l’art, la natura i l’arquitectura.
 • Ampliació (voluntari).
Sessions 8 i 9: Exposició oral

Cal que exposeu davant els companys el vostre treball. Podeu mostrar també els vídeos que hàgiu enregistrat o fer una demostració en aquell mateix moment de la vostra instal.lació experimental.