Presentació

Al laboratori de còniques volem descobrir les corbes còniques des d’un punt de vista pràctic i manipulatiu. Les còniques formen part del currículum de matemàtiques de 1r de batxillerat de la modalitat científico-tecnològica.

Les corbes còniques són també els llocs geomètrics dels punts del pla que equidisten d’un cert punt o punts fixos anomenats focus i/o centre. En tenim 4:

  1. La circumferència (centre i radi)
  2. L’el.lipse (dos focus)
  3. La paràbola (un focus i directriu)
  4. La hipèrbola (dos focus)

També es poden obtenir però, tallant una superfície cònica mitjançant diversos plans.