missatges visuals

Et proposem que facis un conjunt de tres cartells a triar entre els quatre que et presentem a continuació:

– hàbits alimentaris saludables

– pràctica esportiva

– contra la violència de gènere

– contra la fam.

Per fer-los et presentem un conjunt d’imatges per tal de que escullis aquelles que millor s’adaptin al missatge que vols transmetre. Recorda que la funció d’aquests missatges ha de ser persuasiva i informativa i té que tenir també una funció estètica.

Per crear el cartell has de combinar una imatge o vàries i un text explicatiu així com un eslògan. Busca una tipografia adient i una composició correcta.

L’exercici s’avaluarà segons:

– incloure tots els elements d’un cartell (imatge, text explicatiu i eslògan)

– composició equilibrada, claredat en el missatge, impacte visual.

– els errors gramaticals i/o ortogràfics restaran puntuació.

pdu-18412191 isk-ispc0720091
dpi-18212141 glw-gwg1090131
alt-faa0420002381 B75-522949
wr01084151 wr01081391
wes-maef014601 wes-08301cs-u1
we0801781 vwf-cpmh42541
vtl-ccp01-02541 VSK-SI1106016
pru-rf060820101201 sss-u160389481
isk-ispc0720301 ibk-2486361

Deixa un comentari